Välsignelse i frälsningen!

Välsignelse i frälsningen!

Frälsning = Guds verk i Kristus Jesus.

Det kristna människosyn bygger på: 1. Den första människan skapad av Gud. – 2. Människan föll (syndafallet) – 3. Frälst. Guds gåva till frälsning Jesus Kristus.

När Gud hade skapat människan, det var mycket bra. Människan skapades i Guds avbild. Gud sade i Första Mosebok kapitel 1 vers 26a:”Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss.Gud beskriver sig själv som oss. Här ser vi att Gud är Treenighet: Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Syndafallet var människans förbannelse. Synd skiljer människan från Gud.

Gud kommer att förena sig med Hans skapelse. Han kommer att återställa människan. Här kommer frälsningen genom Jesus Kristus som en gåva från ovan.

När vi blir frälsta, är vi Guds barn. Gud kommer att välsigna sina barn. Förbannelse höra inte Guds rike.

Vi talar nu om den kristna grunden. – Vi kan inte acceptera allt som denna världens ledare påläggar av lagar. Det är inte alltid vi leds på rätt sätt. Lagarna i samhället var före vår tid, då landet respekterade Guds lagar, i linje med Bibeln; men de senaste åren har det skett stora attacker mot kyrkan, och den kristna livsstilen. Om vi går bort från Guds plan för oss, och den kristna livsstilen som bygger på Guds Ord, kan vi förlora välsignelserna i våra liv.

Den kristna grunden baseras inte på något lycka koncept. Naturligtvis är Guds barn glada.

När Gud bor i hjärtat genom tron på Jesus Kristus, känner vi både frid och glädje i hjärtat.

Vad jag menar med lycka koncept är att livet erbjudar både ont och gott principen. Det kristna livet är baserad på är, inte känslor. Det är tron. Tron är inte beroende av omständigheterna. Lycka konceptet är beroende av omständigheterna. En kristen behöver inte tvivla på sin frälsning. En kristen har vishet om frälsning.

Alla livsprocesser oavsett, kan inte skaka min frälsning. Det kan mycket väl vara så att jag kommer att bli attackerad och känner smärta i livet; men jag tvivlar inte på min frälsning. Jesus har segrat, och tog alla mina synder.

En Jesus troende lever på Guds nåd. Det är frälsningen Jesus har berett för oss.

Den kristna grunden ser problemet i ögonen utan att sticka i väg.

Synd är problemet – Frälsning är lösningen.

Vi som människor strävar efter bra relationer, lycka, etc. och vi kan nu göra det tillsammans med Gud.

Säkert är det en välsignelse att Gud är med. Resultatet blir bättre.

Jag tror inte att vi måste leva med lidande romantiken; men livet består av både gott och ont.

Guds välsignelse är den omsorg han har för sina barn. Faderns kärlek märks i alla aspekter av livet.

Jesus vann seger över alla mina synder, och när jag bekänner med min mun och tror i mitt hjärta att Jesus är min Frälsare, då är jag välsignad. Evigt liv som väntar mig. En bostad i himlen.

Jesus vann seger över alla mina sjukdomar. Genom hans sår har jag läkedom. Jesaja 53: 4-5: ”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad.✱5 Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.”

Välsignelse är ett stort tema att tala om. Här bara en liten del. Guds välsignelse gäller för alla sina barn i hela detta liv och in i evigheten.

Efesierbrevet 1: 3-10: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen! 4 Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. 5 I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, 6 till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade. 7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd 8 som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. 9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.”

Lagens förbannelse är syndens förbannelse. Vi är i Kristus frigjort från denna förbannelse.

Förbannelsen förvandlas till välsignelse.

Galaterbrevet kapitel 3 vers 13-14: Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. 14 Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.”

 Matteusevangeliet kapitel 5 vers 1-10: Saligprisningarna

1 ”När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom.

2 Då började han tala och undervisa dem:

3 Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket.

4 Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade.

5 Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden✱.

6 Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.

7 Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet.

8 Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.

9 Saliga är de som skapar frid✱, för de ska kallas Guds barn.

10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.”

Endnu en WordPress-blog