Du er værdifuld

DET KRISTNE
LIV ER FACINERENDE!

Du er værdifuld for Gud.

God is love
God is love

Hver gang et menneske tager imod Jesus som sin personlige frelser bliver der stor glæde i himlen. Englene synger og danser. Lukas Evangeliet kapitel 15 vers 7: ”Jeg siger jer: Sådan er det også i himlen; der bliver større glæde over den synder, der vender hjem til Gud, end over de 99, der aldrig havde brug for hjælp.”

Gud elsker mennesker og gør alt for at redde det. Han ser hvert eneste menneske som yderst værdifuldt. Der er ingen personsanseelse for hverken høj eller lav, rig eller fattig, stor eller lille. Alle kan føle sig elsket og komme til ham. Prisen er betalt. Jesus har købt hvert eneste menneske fri fra syndens magt. Han betalte med sit eget liv.

PersonnummerI samfundet er vi personnumre der står i et register. I banken, i forretningslivet og hos myndighederne er vi bedst kendte som personnumre. Navnet er mere eller mindre underordnet. Personligheden og dine egenskaber er for så vidt heller ikke interessant. Nogen mennesker er helt ukendte og anonyme. Vi vil gerne ses og have opmærksomhed; men samfundsinteresserne ligger på et andet plan.

Gud har ikke givet os et nummer. Han kender os ved navn. Han bryder sig om os. Han er parat og altid klar til at hjælpe os med vore problemer og hvad der ellers kan bekymre os. Det der kan trykke et menneske ned af sorg og nød ønsker Gud at tage sig af. Han kender vore behov. Inden vi overhovedet begynder at bede til ham om hjælp er han forberedt og klar til at hjælpe. Bibelen siger at han endog har talt alle vore hovedhår. Gud kender til og ved alt om os og alligevel elsker han os og betragter hver eneste person med stor værdi.

Din værdi i Guds øjne er vigtigt at huske i forbindelse med dit nye liv i Jesus Kristus.

Mattæus Evangeliet kapitel 6 vers 25-34: Det er grunden til, at jeg siger, I ikke skal bekymre jer for ting som mad og drikke, penge eller tøj; det at leve betyder mere, end hvad I skal leve af; og det at kunne gå omkring betyder mere, end hvad I går omkring i. Se på fuglene! De bekymrer sig ikke for, hvad de skal spise. De hverken sår, høster eller samler forråd; men jeres himmelske Far tager sig af dem og sørger for dem. Og I er meget mere værd end de. Kan nogen af jer mon ved at bekymre sig forlænge sit liv med bare en eneste dag? Hvorfor går I så højt op i, hvad tøj I skal have på? Se på markens liljer! De gør sig ingen bekymringer af den slags. Og dog var Kong Salomon i al sin herlighed ikke klædt nær så smukt som nogen af dem. Når Gud nu tager sig så omsorgsfuldt af blomster, der folder sig ud i dag og visner i morgen, skulle han så ikke tage sig meget mere af jer? Hvor er jeres tro dog lille! Lad derfor være med at bekymre jer for, hvad I skal spise, og hvad I skal tage på. Lad hedningerne om det; det er jo de ting, som de prioriterer højest. Men jeres himmelske Far ved allerede, at I trænger til det. Søg derfor først Guds rige og hans vilje, så skal han sørge for alle jeres menneskelige behov. Lad altså være med at bekymre jer for dagen i morgen. Den hører jo fremtiden til. Hver dag har nok i sine bekymringer.”

Mattæus Evangeliet kapitel 6 vers 8: ”Gør ikke som de. Husk, at jeres Far nøje ved, hvad I trænger til – ja, førend I har bedt ham om det.”

Menneskelig kærlighed kan kølne og dø; men Paulus siger at Guds kærlighed ikke er sådan. Hans kærlighed til os ophører aldrig. Der findes intet som kan skille os fra hans kærlighed. Ingen af os vil nogensinde blive perfekte som kristne; men Gud elsker os på trods af vore brister. Hans kærlighed er den største magtfaktor i verden. Glem aldrig i denne verdens jag og forvirring at Gud er ham der virkelig elsker dig!

Romerbrevet 8 vers 38-39: ”Ja, jeg er overbevist om, at der ikke mere eksisterer noget, der er i stand til at skille os fra Guds kærlighed. Hverken liv eller død, engle eller onde kræfter, hvordan det hele så end tager sig ud i dag eller i en eller anden fjern fremtid – om vi er højt over stjernerne eller på bunden af det dybeste hav – intet på Guds vide jord vil være i stand til at skille os fra den kærlighed, som Gud møder os med gennem Kristus Jesus, vor Herre.”

 

 

Endnu en WordPress-blog