Hvad skal jeg sige?

TænkerHvad skal jeg sige?

Det er et spørgsmål der stilles når man skal gøre op med undskyldninger.

Denne artikel skal læses i forbindelse med forrige artikel der handler om hovmodets undskyldninger.

 De fleste har problemer med at erkende den uret de har tilføjet andre. Her bruges oftest undskyldninger i stedet for erkendelse. Det er nødvendig at være ærlig overfor sig selv og vedgå sig hvorfor jeg gjorde, det jeg gjorde. Der kan være mange årsager til at nogen bliver forurettede. En af årsagerne er misundelse. Det udviklede sig til bagtalelse. Et ondskabsfuldt ord, en ukærlig handling, og en al for hastig dom over nogen. Det ville være fint at gøre op med den forurettede ved at bede om tilgivelse. Det er dog noget som sjældent sker. Her står alt åbent omkring hvorfor noget blev sagt om en anden som har forårsaget sorte spor i historien.

Alt sådant uopgjort er med til at bygge mure og giver store afstande imellem mennesker.

Vi ødelægger hinandens omdømme med sladder og misundelse, bagtalelse og ondskabsfuldheder.

Når vi gør op er det vigtigt at gøre det på ret måde ellers er det bedst ikke at gøre noget som helst. Ondt bliver værre og gør mere skade end gavn. Halvhjertet overfladisk opgør vil sandsynligvis forværre fejlen.

Den der gør op kan f.eks. sige: Jeg var forkert på den; men det var du også. Det er stoltheden som hindrer os i at rigtigt få gjort op.

En anden kan f.eks. sige: Undskyld mig – hvis jeg har forurettet dig. Her bliver der ligeledes skudt lidt ved siden af fordi der mangler ydmyghed.

Andet der kan siges er: Jeg er ked af det; men det var jo ikke min fejl alene. Modparten får ikke direkte skylden; men vi vil alle gerne finde en medskyldig.

Det kan nemlig også være en forudrettelse at tage hele skylden alene. Nogen gange er det nødvendig at tage hele skylden for at genoprette en relation. Opdager jeg at jeg er hovedårsagen til det opståede problem vil det være på sin plads at tage hele skylden for at få gjort op.

Det er desværre et stort problem blandt os mennesker at få gjort op, at få talt ud om det der gik galt. Det er følsomme sager. Den forurettede er bedst tjent med at tilgive uden at nogen beder om det. Den tilgivende holdning til sine medmennesker holder bitterheden væk fra døren.

Den bedste måde at gøre op på er den direkte indrømmelse overfor modparten at man vedkender sig at have fejlet, at have handlet forkert. Sig det som det er. Jeg var misundelig. Jeg har stjålet.

Der er tre grundsætninger vi kan følge for at opnå et positivt resultat. SIG IKKE FOR MEGET. Pas på de mange men’er der prøver at snige sig ind.

1. Det rette øjeblik.

Tidspunktet. Gennemtænk hvad du vil sige. Det skal være belejliget for den anden part når du kommer.

2. Holdning.

Din indstilling må være rigtig. Hvis din modpart føler manglende oprigtighed bliver det svært.

3. Modpartens holdning.

Modpartens holdning bør ligeledes være rigtig. Den rigtige sindstilstand bør være til stede. Opdager du at modparten er vred eller mangler fornuft opgiv at komme videre. Vent til alt er under kontrol.

Endnu en WordPress-blog