Skuffelser

Skuffelser!

Hvordan forholder vi os til skuffelser? – Er det nødvendig at blive skuffet?

Skuffelse er en følelse og for det meste af negativ art.

Bliver jeg skuffet hører det også med til livet, og det kan jeg tale med Gud om. Det er en god oplevelse at få et ”JA”. Det er en god oplevelse at blive valgt. Det er en mindre god oplevelse at få et ”nej” eller at få et afslag.

Vi havde et mål og satte alt ind på at komme i mål; men det skete ikke.

Der er så meget vi ikke forstår. Det store sammenhæng er ikke altid blevet os tildelt. Alle vore hvorfor, får ikke et svar i dette jordeliv.

I stedet for at blive besejret af skuffelser og negative følelser er der en anden vej for mig, og det er være taknemlig til Gud. Hvad ser jeg? Så meget andet der er godt og værd at at sætte pris på, ved at at sige Gud tak.

Ja, vi kan takke Gud for alle de helbredelser der finder sted i dag. Vi kan her både tale om overnaturlige, guddommelige helbredelser; men også de naturlige helbredelser med lægens hjælp.

Spørgsmål: Hvorfor er det så mange gange hvor det ser ud som om Gud ikke vil hjælpe?

Gud vil jo hjælpe, det har vi Hans ord for. Bed og du skal få. Gud er en bønhørende Gud. Gud både hører og svarer på bøn.

Jeg tror at vi stedet for at stille spørgsmålet i stedet bør læse i Mattæus Evangeliet kapitel 10 vers 29: Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den.  Men på jer er selv alle hovedhår talt.  Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve.”

I stedet for at blive skuffet, så giv plads til forståelsen af din værdi. Du er elsket af den Levende Gud. Brug tid på at være taknemlig og have Jesus med dig på din livsvandring. Det at jeg ved at Han er med mig alle mine dage er en opløftende tanke.

Jeg ved i følge Guds Ord og løfter, at jeg ikke er glemt. Jeg er ikke alene.

Gud betragter ikke lidelse som noget ligegyldigt.

Bønnen og forbønnen er på sin plads i Guds rige.

Hvad skal vi bede om? – Jo, det kan f.eks, netop være sygdom, lidelse eller problemer af nogen art. Vi kan lægge det frem for Gud.

Det er ligesom børn der skriver ønskeseddel til deres forældre.

Bøn må aldrig være et krav. Bøn er at bede Gud om hjælp. Bøn er ingen automat, hvor jeg får min vilje, bare ved at sige: Jeg vil have.

Gud siger enten: Ja, nej eller vent. – Bønnesvaret kommer.

Skal vi vente bliver vi ofte utålmodige. Vi bryder os ikke om at vente. Det skal være her og nu. Når jeg beder ved Gud om det. Han vidste det allerede inden du bad. Gud har sagt i sit Ord: Bed og du skal få: Det er lige efter Guds hjerte; når vi beder.

Når det gælder Guds løfter har de altid sit ja og Amen fra Guds side.

Det handler om for mig at anerkende Guds suverenitet, Gud kan gøre og svare os som Han vil.

Martin Luther udtrykte det: Gud rækker sin hånd ned til verden og rækker os Ordet i evangeliet, som er Guds højrehånds gerning.

Når vi synger sange om himlen, ærer vi Gud, og tilkendegiver vores længsel efter at se Ham som Han virkelig er. Jeg ønsker at se Jesus først af alt. Visse mennesker forbinder himlen med død, og derfor vil de ikke synge om himlen.  Døden er jo besejret. Vi har evigt liv. Når vi synger om himlen, får vi himlen ned på jorden med alle Guds velsignelser. Da jeg blev frelst kom himlen ned på jorden. Freden kom ind i mit hjerte, syndens byrde forsvandt. Tak Gud for frelsesværket og det evige liv Han vandt til os. Det evige liv handler om befrielse, helbredelse og frihed i Kristus.  Jeg har fået lægedom ved Hans sår.

Gud rækker sin anden hånd ned til verden i købmandsskab, handel, og domstole, lægegerning m.m.

Gud holder sin skabte verden oppe trods alle angreb på den.

Han holder hele verden i sin hånd. Han holder dig og mig, alle på jorden i sin stærke hånd.

Guds maske = at Gud færdes og arbejder ibland os; men skjult som en, maske i alle sine ordninger.

I stedet for at gå ind til et menneske som utilsløret Majestæt, sætter Gud en maske foran sit ansigt; når Han giver os en gave. Han klæder sig i et almindeligt menneske, som passer sin jordiske gerning eller Han gemmer sig bag tingene, for at give os hvad vi trænger til.

Gud er så stor at Han bruger mennesker i sin tjeneste; selvom de ikke tror på Ham, og vil også have sig frabedt at være i Guds tjeneste.

Takke Herren for Han er god. Takke Herren for alt godt Han har gjort og vil gøre. Der er så meget at takke Gud for. Når vi begynder at regne på,  og tælle op på, alt det Gud har gjort, bliver vi fyldte med glæde og taknemlighed for Guds omsorg.

En stor og stærk tro bytter klagesangen ud med takkesang.

Flyt ind i takkestræde og forlad knurregade.