Åndelige medløbere! Del 2

ÅNDELIGE MEDLØBERE! DEL 2

De behagesyge søger at moderere Guds krav, så de ikke støder an på den offentlige opinion. – de søger fremfor alt at bevare deres gunst hos andre mennesker – og skifter farve som kamæleonen, efter hvad der passer til de øjeblikkelige forhold og omgivelser.

De behagesyge tager ikke standpunkt for synden; men han tillader sig at foretage ting der ikke vækker så stærk modvilje; selvom det også er syndigt.

Han passer sin regelmæssige kirkegang for at bevare sit åndelige omdømme; men forsømmer alle andre ting, der tydeligt er foreskrevet i Guds Ord.

Han søger at overholde alle hvad der er kendt som Guds lov i alle offentlige sammenhæng; men han gør det ikke af kærlighed til Gud; kun ud fra sine selvviske motiver.

Lukas Evangeliet kapitel 16 vers 10: ”Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store.”

Rent faktisk adlyder han ingen af Guds bud. Jakobs brev kapitel 2 vers 12-13: ”I skal tale og handle som mennesker, der vil blive dømt efter frihedens lov.  For den dom er ubarmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertigt; barmhjertighed teriumferer over dom.”

Hvis for et menneskes hjerteindstilling er ret, betragter han Guds krav for vigtigere end noget andet.

Hvis vi sætter magt, rigdom, behagelighed eller fornøjelser højest, ja da er dette vores hjertes Gud.

En bedraget kristen, er den som sætter alt andet i fokus, end det som er vigtigt.

En ægte kristen er den som sætter Jesus højere end alt andet.

Hvordan står det til med dig? Er du bedragen eller er du ægte. Overtræder eller forsømmer du Guds bud.

Behagesyge er at tillade sig selv ting fordi det er acceptabelt hos andre mennesker; men som vi godt ved strider med Guds Ord.

Lukas Evangeliet kapitel 18 vers 9-14: ”Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse:  »To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder.  Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér.  Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt.  Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig!  Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.«”

Endnu en WordPress-blog