Åndelig diagnose

Skema til brug for åndelig diagnose.

Analyse liste nr. 1

Personlige synder fra fortiden.

Notesbog

TYVERI.
Skriv op alt det du kan huske at have taget, stort eller småt og beslut dig til at prøve at betale alt tilbage.

Erindrer du at have taget personlige ejendele eller penge der ikke retmæssigt tilkom dig?

SNYDERI.

Har du tilegnet dig en andens ejendele på uærlig vis?

LØGN.

Ethvert bevidst bedrag af selviske grunde.

Hvis du forsøger at gøre et indtryk, der er i modstrid med den nøgne sandhed, så lyver du.

Uærlighed er løgn både i handling og ord.

Løgn forårsager mistillid og mistanke.

Løgn er falsk og bedragerisk.

BAGVASKELSE.
Bagtalelse, at tale ondt om andre.

Bagtalelse skader andres omdømme og kan ødelægge deres liv.

UMORAL

Skadelig adfærd både på dig selv eller andre.

Moralsk urenhed giver skyldfølelse.

DØMMESYGE.

Bitterhed kan fremkalde dømmesyge.

Omtale af andre uden kærlighed.

Mistænke andre for forkerte motiver.

Tro det værste om nogen i en eller anden situation.

Sårende bemærkninger.

Analyse liste nr. 2

LETSINDIGHED

Overfladiskhed, tom snak, tale eller handle som en tåbe.

Vittigheder der underminerer et af livets hellige områder, såsom død og sex.

Tomme og ørkesløse samtaler eller bibelske vittigheder der håner Guds hellige ord.

Ufølsomhed overfor andres nød på grund af din tåbelighed.

(Der er ikke noget i vejen med ægte humor. Det er en gudgiven gave som endog tjener til at åbne hjerter for Helligåndens gerninger.)

MISUNDELSE.

I Ordsprogenes bog står der at misundelse er edder i benene.

Al den snak om andres fejl og forseelser dækker blot over misundelse.

Sladder og pral for at ophøje sig selv på andres bekostning.

Piner det dig at høre når andre mennesker bliver rost?

Hvis du har huset denne helvedes brand i dit hjerte, må du se at få det fjernet.

HOVMOD

Her er der tale om personificeret egoisme.

Tro og foregive, at man er mere; end man virkelig er.

Hovmod er at overvurdere sig selv og undervurdere andre.

Tænker du mere på dit udseende end på din sjæl.

UTAKNEMLIGHED

Lad være med at behandle andre mennesker som skidt man træder på.

Tag ikke det gode i livet som en selvfølge.

Hvordan behandler du dine venner? Dine forældre? Dine børn osv

VREDE

Opfarenhed. Hidsighed.

Mister kontrollen.

Glemmer at vise mildhed.

(Det hjælper ingenting at give det sydlandske blod eller et dårligt miljø skylden)

Provokation afslører hjertets sande natur gennem manglende selvbeherskelse.

Reaktion: Sparke til en tønde med syre. Resultat: Surhed.

Reaktion: Åbne for en spand honning. Resultat: Sødme.

Bandeord er at misbruge Herrens navn. Hvad hjertet er fuldt af løber munden over med.

Mon nogen mister troen eller aldrig bliver kristne på grund af din opførsel?

BANDEN

Har du såret andre med et beskidt sprog?

Guds børn bander ikke. Det er det samme som at påkalde Djævelen.

Kraftudtryk er bare en moderat for banden.

Husk altid på at Guds navn er helligt.

Analyse liste nr. 3

Synder der skader vidnesbyrdet.

HYKLERI

Hvad siger du om Kristus og hans evangelium?

Er der noget farisæisk i din måde at være på?

Tror du på at Bibelen er sand.

Lunkenhed leder bort fra Herren.

HINDRINGER
Helvede er fuld af fortabte, fordi såkaldte kristne lagde hindringer i vejen for andre.

Et selvoptaget væsen spilder sin tid med uvæsentlige ting.

Blander verdslighed med Guds værdier.

HÅRDHED

Gengælde ondt med ondt.

Slå igen.

Opføre sig som Kristus ikke ville have gjort.

(Når vi analyserer vore liv opdager vi at vi alle har syndet og mangler Guds tilgivelse)

(Gud tilgiver os; når vi vender os til ham)

HALVHJERTETHED

Dovenskab.

Halvhjertet med det man er blevet betroet.

Manglende pligtopfyldelse.

Undlader at bede.

Passivitet.

Hyggeklub i stedet for effektiv gudsdyrkelse
TILBAGEHOLDENHED

Det er ikke altid behageligt at være en kristen. Lad ikke det holde dig tilbage.

Ofrer du til mission og sjælevinderarbejdet?

Deler du dit liv med andre?

BRUDTE LØFTER

Mange kristne for tilbagefald eller bliver frafaldne efter stærke berøringer og velsignede stævner, deres indvielse var ikke helhjertet.

De gav Gud et løfte som de ikke holdt.

BogGå alle disse punkter igennem langsomt og omhyggeligt. Det er for dem der vil analysere sig selv. Det er ikke for at blive dømt jeg skal gøre dette; men netop for at komme videre. Undersøg alle ømme punkter og skriv det ned på en liste. Bekend det for Herren. Når du er færdig med det, så læs dem over en gang til og tilføj hvad der vises dig. Der vil være noget der gør ondt. Skyd hjertet op i livet og stå ved det. Gud skærer i dit hjerte med dybe furer for at nedbryde det hårde. Hårdhed kan danne sig i hjertet på grund af ubekendt synd. Hvis tårerne skulle melde sig, så lad dem få frit løb. Bedrøvelse efter Guds sind virker omvendelse.

Kontor mand                 Kontor kvinde

Lad være med at tro at du klarer frisag ved at gå udenom det ubehagelige. Helligånden virker i vore liv for at gøre os stærke og sejrrige.

Endnu en WordPress-blog