Sand lykke!

Betingelserne for sand lykke!

Der er to betingelser

    for menneskelig
              lykke.
1. VIRKELIG KUNDSKAB.
2. VIRKELIG USELVISKHED.

Der vil aldrig blive fred imellem mennesker, før de i det mindste opfylder disse to betingelser.

Hvis to venner ikke kan enes står deres venskab i fare.

Hvis et ægtepar, en mand og hans hustru ikke kan forliges. Går deres ægteskab let i stykker.

Hvis der ikke er enighed i en nation vil forbrydelser og anarki herske i gaderne.

Hvis nationer ikke kan forliges, lever folk i frygt for udslettelse ved moderne kernevåben.

Amos 3:3 ”Hvordan skal vi kunne have fællesskab, når jeres synder adskiller os?”

(Anden oversættelse)”Vandrer vel to ifølge; når det ikke er aftalt?”

HVORDAN KAN ET UFULDKOMMENT MENNESKE LEVE I HARMONI MED ET ANDET MENNESKE; NÅR MAN IKKE HAR FÅET ØJE PÅ DET VIRKELIG ”VÆRDIFULDE” I TILVÆRELSEN?

Vi behøver Gud.

Han har lovet at vise os, hvad vi virkelig behøver at vide, forudsat at vi bruger denne kundskab på den rette måde.

Vi er alle begrænsede; men vi har en ubegrænset ven, som kan løse ethvert problem.

Verden har i dag så mange uløste problemer og alt for mange vanskeligheder opstår fordi vi ikke benytter os af Guds hjælp.

Den virkelige kundskab (visdom) kommer ovenfra. Den er guddommelig.

Den anden betingelse er lige så vigtig.

Hvis selviske mennesker slutter sig sammen, vil resultatet blive et selvisk samfund.
Det er fuldkommen ligegyldigt hvor meget de ved.
Kundskab er ikke nok.
Kundskab der bruges forkert fører til endnu større vanskeligheder.
Verden rummer nemlig megen klogskab og dygtighed; men der er også megen frygt og forvirring.
Det er ikke nok at vide hvad der er rigtigt. Det er lige så vigtigt også at gøre det.
Vi kan med selvisk livsstil gøre verden til et Helvede.

Vi har brug for KÆRLIGHED, som er Guds væsen. Det er den mest betydningsfulde lov i hele universet.

 

Endnu en WordPress-blog