Materialismen

Materialismen (Troen på de synlige ting)

Hvad disse ideologier/filosofier nægter

Formalismen –Materialismen: Guds ret til at forvandle mennesker og arbejde med dem, hans ret til at blive elsket og tilbedt som menneskehedens skaber.

 

Det første par: Formalismen. Materialismen. Humanismen. Modernismen RELIGIØS FALSKHED.

 

MaterialistNår folk har slået sig ned og fået det behageligt har de en tendens til at tænke mindre på Skaberen end på de ting, han har skabt.

Jesus kendte til den fare vi kalder materialismen. På Jesu tid var der mange materialister.

Da Jesus mangfoldiggjorde brødene og fiskene med et under, så at han kunne mætte en sulten menneske skare, prøvede folk at gøre ham til konge – ”konge over tingene.”

Johannes Evangeliet kapitel 6 versene 13-15 ”….tolv kurve blev fyldt med resterne fra de fem bygbrød – efter at alle havde spist sig mætte. Da det gik op for folk, hvilket under der var sket, udbrød de: ”Han må være profeten, der skulle komme til verden!” Jesus indså, at de nu ville føre ham bort med magt og gøre ham til konge. Derfor trak han sig tilbage for at være alene oppe i bjergene.”

De ønskede en Gud eller en leder, som kunne give dem alt, hvad de havde lyst til. De troede at hvis de fik alt hvad de ønskede, ville de blive lykkelige; men Jesus vidste at det ikke var sandt. Berømmelse eller besiddelse vil aldrig i sig selv bringe lykke. Sande værdier kan ikke købes for guld. De værdier som er evige er freden, kærligheden og glæden ved troen på Jesus.

Mattæus Evangeliet kapitel 6 vers 33 ”Søg først Guds rige og hans vilje, så skal han sørge for alle jeres menneskelige behov.” Vers 31 ”Lad derfor være med at bekymre jer for, hvad I skal spise, og hvad I skal tage på.” Vers 30 ”Når Gud nu tager sig så omsorgsfuldt af blomster, der folder sig ud i dag og visner i morgen, skulle han så ikke tage sig meget mere af jer? Hvor er jeres tro dog lille!” Vers 34 ”Lad altså være med at bekymre jer for dagen i morgen. Den hører jo fremtiden til. Hver dag har nok i sine bekymringer.”

Materialismen gør skabningen og ikke Skaberen til genstand for tilbedelse.

Ting kan blive til skade for os; hvis de tiltrækker sig den opmærksomhed, der alene tilhører Gud.

Hedonisme eller nydelsesfilosofien, som er blevet populær gennem Hefners ”Playboy filosofi” hører herunder.

Det mærkelige er, at hvis vi søger fornøjelse for fornøjelsens egen skyld, finder vi den aldrig. Den mand som prøver at frelse sit liv ved kun at leve for sig selv, han mister det faktisk, fordi han bliver en slave af sine egne tilbøjeligheder.

Det har aldrig været meningen at et menneske skulle leve som et dyr.

Det at elske sig selv betyder simpelthen at man uselvisk vælger det som i virkeligheden er det højeste gode.

Jesus er den gode hyrde. Han var uselvisk, da han levede.

Jesus er døren, som fårene (vi) kan gå igennem. Den der kommer ind i folden gennem Jesus, bliver frelst, og han skal færdes hvor der er føde at finde.

Johannes Evangeliet kapitel 10 vers 10 ”Tyven kommer derimod kun for at stjæle, slagte og ødelægge; men jeg er kommet, for at de skal have liv og overflod.”

Jesus siger i vers 11-13 ”Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde vil ofre sit liv for at redde fårene. Men daglejeren, som ikke er hyrde, og som ikke ejer fårene, lader dem i stikken og løber sin vej, når han ser ulven nærme sig; så overfalder ulven fåreflokken og splitter den ad. Han er jo kun daglejer og er ligeglad med fårene.”

Endnu en WordPress-blog