En tjener giver!

En tjener giver!

Kollekt

At give er en håndgribelig måde at tjene på. Dersom du er villig til at give af dine penge og ejendele, er det også lettere for dig at give af det som ikke er så konkret: tid, erfaring, kærlighed, kræfter. At give er en del af en tjeners liv.

Hvad er grundlaget for kristen givertjeneste?

Det er altid bedst at hente svaret fra Bibelen: 2. Korinterbrevet kapitel 8 vers 9:  – og I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom.” 

Et andet svar finder vi i 2. Korinterbrevet kapitel 9 vers 8: Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt.”

Nåden

Det er nødvendigt for et menneske at have resurcer ellers har man jo ingenting at give af. Gud har givet os alt den himmelske verdens åndelige velsignelse. Når vi henter styrke fra nåden i rigt mål, overflod af nåde, at vi har så meget at vi har overskud og kan dele med andre.

Hvillken retningslinie for givertjeneste finder du i 2. Korinterbrevet kapitel 9 vers 7: ”Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver.”

Hvilke løfter giver Gud til den som giver?  Lukas Evangeliet kapitel 6 vers 38: ”Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.«”

Hvilke løfter giver Gud til den som giver? Filipperbrevet kapitel 4 vers 19: ”Min Gud vil fuldt ud give jer alt, hvad I har brug for, af sin rigdom på herlighed i Kristus Jesus.” 

Hvem siger versene nedenfor at du skulle give til? Prøv at tænke på en bestemt person i forbindelse med hvert vers.

HVEM JEG SKULLE GIVE TIL EN PERSON JEG KAN GIVE TIL
Ordsprogenes bog

kapitel 19 vers 17

En svag person En som Herren viser mig er i nød.
Første Korinterbrevet

kapitel 9 vers 14

En forkynder En som Herren viser mig jeg skal give min støtte.
Galaterbrevet

kapitel 6 vers 6

En underviser En som Herren viser mig jeg skal støtte.
Jakobs brev

kapitel 2 vers 15-16

En som mangler klæder eller mad En som Herren viser mig jeg skal hjælpe

Ordsprogenes bog kapitel 19 vers 17: ”Den, der forbarmer sig over den svage, giver et lån til Herren, og Herren gengælder ham hans gerning.”

Første Korinterbrevet kapitel 9 vers 14: På samme måde har Herren bestemt, at de, som forkynder evangeliet, skal leve af evangeliet.”

Galaterbrevet kapitel 6 vers 6: Den, der undervises i ordet, skal dele alt godt med den, der underviser.”

Jakobs brev kapitel 2 vers 15-16: Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød,  og en af jer så siger til dem: »Gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt,« men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så?”

Tænk over din egen givertjeneste. – Har du en plan. – Bør du gøre nogen forandring i din givertjeneste? – I så fald, hvad vil du gøre?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog