Struktur!

Struktur!

Tænk engang på, at Bibelen er skrevet af omkring 40 skribenter gennem en tidsperiode på omkring 1500 år. Den er blevewt skrevet af mennesker fra alle samfundslag: læger, hyrder, konger og fiskere. De tilhører vid forskellige slægtled, og de boede milevidt fra hinanden.

De har haft ringe eller slægt ingen mulighed  for at kontakte hvrandre.

De har skrevet om så forskellige emner som religion, poesi, sundhed, videnskab, filosofi og moral.

De har forudsagt kommende begivenheder, skrevet om livets mening, tilværelsens gåde og menneskets evige bestemmelse.

Bibelen er skrevet på et letfatteligt sprog, og der er ofret, et vældigt arbejde på at inddele den i selvstændige bøger, kapitler og vers.

En oprigtig og fordomsfri bibellæser, der har studeret dens budskab, bliver slået af forundring over, at Bibelen udgør en absolut helhed fra Første Mosebog og lige til Åbenbaringsbogen.

Der er fuld overensstemmelse i emnevalg, lærespørgsmål og moralsk opfattelse. Den er livsnær i sine lignelser og billedsprog og dens mange profetier har bekræftet Bibelens sandhed gennem deres bogstavelige opfyldelse.

Bibelen er Guds inderlige og tydelige kærlighedserklæring til jordens mennesker.

Endnu en WordPress-blog