Mål og plan

Tegningsredskaber

Du er et særligt mål for Guds kærlighed.

Du er skabt i Guds billede som en miniatureudgave af Gud selv.

I dyreverdenen skabte Gud på samme måde en serie programmerede impulser hos den enkelte dyreart, og dem kalder vi instinkter.

Hele Guds skaberværk har de samme retningslinier som leder og kontrollerer.

 

Når det gælder mennesket forholder det sig anderledes. Vi er blevet skabt som små udløbere af Guds ubegrænsede væsen. Vi fødes to gange for at være en del af Guds familie. Gud har skænket os en gave, som alt efter, hvordan vi administrerer den, fører til fremgang eller fald. Gaven er både frygtindgydende og kraftbetonet. Denne gave udløses og anvendes gennem vort eget valg.

Tegningsredskaber1 Tegningsredskaber2 Tegningsredskaber3

Jesu Kristi blod er en forvandlende magt. Den store Almægtige Gud indbyder dig til at få del i hans liv. Han har gjort det muligt for dig at leve som han gør; men da må du vælge den højeste gode i hele det skabte univers.

Det skulle vel heller ikke være så svært at tage det rigtige valg; når man tænker på Guds tilbud, og dog er der mange som vælger forkert.

Det må dog ses som en kæmpe forret at være fuldstændig fri til at vælge! Gud tvinger aldrig nogen; men giver alle denne enestående mulighed til at bestemme sin egen skæbne. Jeg kan ved mine egne valg også vælge andres skæbne.

Jeg kan vælge at tjene Gud af kærlighed; men jeg kan også forkaste hans kærlighed og nåde. Gud hjælper ikke noget menneske hvis det ikke selv beder om det. Han standser heller ikke noget menneske i sit forehavende med mindre det er absolut nødvendig.

Det liv du har fået er din prøvetid eller din læretid. Gud griber ikke ind i dine handlinger med mindre det er et så selvisk valg at det bliver en trussel imod det højeste gode i hans rige. Din skæbne kan ikke kortlægges på grund af denne frihedens gave.

Ordet tegning findes ikke i Bibelen, ej heller ordet planlægning. Gud kortlægger ikke nøjagtigt hvert et skridt du tager. Han lægger heller ikke nogen plan for hvad du beslutter at gøre. Det gør Gud ikke fordi han ikke fratager mennesket retten til selv at vælge. Hvert valg jeg træffer i livet påvirker mit liv og hele universets gang.

Kristendommen er enestående derved, at Herren er aktivt involveret NU med mennesket og at mennesket ikke er et blindt produkt af den blinde tilfældighed eller et fatalistisk univers.

Bibelens Gud er en levende Gud, virksom, ikke blot har han sat historien i gang og derefter forsvundet ud af billedet. Han har omsorg for mennesket, og han elsker det. Han kontrollerer alle historiens begivenheder og demonstrerer sin kraft over for enhver, som vover at tage hans udfordringer op.

Guds vilje for et menneskes liv er ikke en tegning; men et mål. Han ønsker at genskabe mennesket i sit eget billede. Det sker ved at mennesket lige dannes med Kristus. Romerbrevet kapitel 8 vers 29: ”Det er dem, som Gud på forhånd har fæstet sit blik på, og som han forud har bestemt skal ligne hans Søn, således at denne en dag kan træde frem som den første blandt mange brødre.”

Enhver kristen som følger Guds kærligheds lov, er indesluttet i og omfattet af det mønster, der forvandler hans eller hendes liv til lighed med Guds eget billede. Alt dette for at dit liv skal være lykkeligt og tjener Guds riges sag.

Jesu Kristi store mål både da han gik på jorden og endnu i dag handler om at opsøge og frelse det fortabte; nemlig dig og mig. Ligeledes at tilintetgøre Djævelens gerninger og fuldføre Faderens værk.

Endnu en WordPress-blog