Gudslivet

Gudslivet er farligt for mennesker.

At give sig ind under Guds kontrol er at leve livet farligt.

Hvis du dagligt ledes af og udrustes af Helligånden, vil du opleve:

HELLIG BETAGELSE.

Det er muligt at være betaget uden at være velsignet; men det er umuligt at være velsignet uden at være betaget. Vi kan leve vort liv på en af disse måder. Begge slags er med til at forvandle verden. Ingen generation har ladet sig betage af middelmådighed. Er det tilfældet med den nuværende generation er det første gang i historien. Jeg tror også at denne generation ønsker mere end middelmådighed.

Skal vi middelmådigheden til livs er det nødvendigt med mennesker som vil ændre historiens gang. Sådanne mennesker er nonconformister. Det er mennesker som vægrer sig ved at anerkende traditioner eller faste regler. Den slags mennesker protesterer, rusker op og eksperimenterer med nye ting. De er ikke altid behagelige at være i selskab med. Sådanne mennesker lever deres liv som bjerge, der hæver sig op over dalene. De tvinger menneskeheden ud af de gamle hjulspor og bringer dem ind i nye baner.

Apostlenes Gerninger er revolutionens bog. Den handler om dristige mennesker, der har en utrolig magt med Gud. Hvor de end kom hen, blev der vækkelse eller revolution.

De var grebet af en hellig betagelse – en begejstring der holdt hjertet varmt og hovedet koldt. De besad en sund dømmekraft.

De fik mange beskyldninger som f.eks. Paulus i Apostlenes Gerninger kapitel 26 vers 24:”På dette tidspunkt afbrød Festus ham. ”Du er fra forstanden, Paulus!” råbte han ”Den megen lærdom har drevet dig til vanvid.”

Når et menneske lever sit liv i hellighed (overgivelse) er det kun naturligt, at verden og frafaldet beskylder ham for at være en tåbe.

Hvor utroligt det end lyder så er det en sådan person, som kaldes ekcentrisk (underlig) ulogisk og en tåbe, der om han er en dåre for Gud, bidrager til at forandre verden.

HELLIG BEDRØVELSE.

Sådanne mennesker har ofte været grebet af dyb bedrøvelse. En sådan bedrøvelse giver ingen forståelse hos flertallet. Profeterne og apostlene var bedrøvet over det tragiske faktum, at menigheden og verden gik hånd i hånd. En kristen som faktisk er lykkelig i Gud, kan være såret i sin ånd over folks oprør mod Gud. Dette må ingen bebrejde dem. Det skulle i stedet hellere bidrage til at Guds folk vågnede op. Luther havde også en sådan sorg, da han så hvordan kirken var ved at forlade sin første kærlighed og blev verdslig.

HELLIGÅNDENS KRAFT gives til HELLIGHED (overgivelse) og ikke til lykke.

Guds latter bringer også tårer. Gud giver os ikke en lykkereligion. Han giver os glæde; men den skåner os ikke for smerte og sorg. Latteren har en bagside nemlig tårerne. Det sande Guds menneske sidder ikke på en lyserød sky og undgår at føle sorg og magtesløshed. Det sande Guds menneske oplever bedrøvelse i sin ånd over en kødelig menighed og over hykleriet hos såkaldte bekendende kristne.

Du er nødt til at drikke smertens kalk sammen med Kristus? De dyrebareste juveler er udkrystaliserede tårer. Den største af alle kunstarter, poesien og troen, udspringer fra konflikter. En soldat har ofte ar. Det er sjældent at en soldat ikke har mén fra sin tjeneste tid. Nogen gange vandrer vi på sorgens sti med Gud.

VANHELLIG BESÆTTELSE.

At stå for Gud, kan betyde konflikt med verden, kødet og Djævelen. En lunken kirke og kristne som bærer navnet; men ikke har det åndelige liv i sig. Vær forberedt på modstand og misforståelse fra en kødelig menighed og er uforstående verden. Det er ofte vilkårene for en Guds mand/kvinde.

Højst sandsynlig vil menighedens ledere opponere imod dig. Hvis din livsstandard er højere end de flestes, vil menighedens medlemmer gøre modstand imod dig. Du må være forberedt på forfølgelse. Selv fra dine egne kan du møde modstand; hvis du er fyldt med Guds Ånd.

Du må også være forberedt på hyppige og dødelige konflikter med Djævelen. Djævelen har ingen problemer med kristne der er lunkne, efterladne og verdslige. De forstår sig overhovedet ikke på åndelige konflikter – Djævelen lader dem være i fred. De forstyrrer ham jo ikke og det kan endog være at de hjælper ham nu og da med at ødelægge Guds rige.

Åndelige kristne bliver angrebet. Djævelen forsøger at gøre dem fortræd. De kan havne i forfærdelige konflikter. De kommer ud for fristelser, som de aldrig havde troet kunne være mulige.

Djævelen bruger alle kræfterne på at stoppe sådanne åndelige kristne.

Åndelige kristne angribes i deres tanker med gudsbespottelige tanker, fritænkeri, forsøg på at få dem til at øver onde handlinger, selvmordstanker o.lign. ting.

Den erfaring gjorde sig Charles G. Finney og mange andre med ham.

Endnu en WordPress-blog