Tag-arkiv: søvnløshed

Vor tids folkesygdom!

Vor tids folkesygdom!
Sorg

Undersøgelser viser at stress er en folkesygdom som rammer mange af os. Hver 10ende dansker får perioder i livet, hvor det er svært at overkomme en almindelig hverdag.

Stress symptomer påvirker os mentalt. Det er netop det der ikke altid forstås af omgivelserne.

Det kan for nogen være en kort periode, og for andre en længere varende periode. Hjælp i ret tid kan formindske skaden. Hvor skal hjælpen komme fra? Det er ikke altid så let for omgivelserne at forstå, når noget er ved at gå galt.

Andre spørgsmål der gør sig gældende er: Hvordan kan vi leve med det? – Hvordan kommer vi videre?

Her er der to relevante spørgsmål, som burde have et svar. Et spørgsmål der ikke er så let at besvare er imidlertid: Hvorfor det er blevet så almindeligt i vore dage at blive ramt af stress?

Vi har måske alt for travlt og sandsynligvis alt for store arbejdsopgaver. Vi glemmer helt at stoppe op og hvile. Vi kan ikke sige ”nej” til alle de opgaver vi påtager os.

Sørgmodig

Pludselig går alt i stå for et menneske. Det taber livsgnisten. Resurserne slipper op. Vi kender ikke vore begrænsninger. Vi har travlt på arbejdspladsen, i fritiden og i hjemmet.

En sådan periode kan vende op og ned på et menneskes liv. Udgangen er svær at forudse. Det går bedre for nogen end for andre. Omgivelserne og netværket har stor betydning for udfaldet.

Mange mister deres arbejde i forbindelse med stress. – Andre står pludselig foran en skilsmisse, og det forbedrer ikke tilstanden. Stress er i og for sig noget der går over; men de tilstødende problemer kan forværre hele situationen. Det er de tilstødende problemer der vælter læsset.

Mentale forstyrrelser er angreb på psyken, og følelsesmæssigt bliver der ubalance.

Symptomer: Nedtrykthed, ensomhed, angst, søvnløshed osv. I en sådan tilstand har du brug for dine nærmeste, vennerne o.a. De fleste har for travlt til at yde hjælp, og at være der for deres pårørende. – Det er måske også svært at takle, og ofte bliver relationer og venskaber ødelagte. Et menneske kommer på den måde helt ud af kurs. De manglende resurser gør det svært at tage de rigtige beslutninger. Magtesløshed og manglende styrke, gør mennesket til et let offer. Et menneske der psykisk er ude af balance er et let offer for omgivelserne. Mennesket bliver afhængig af andre; men andre kan udnytte situationen til egen fordel. Et menneske som er svækket tager ikke altid de rigtige beslutninger, og så kan det gå galt. – Det kan blive svært at rette op på igen, når først det er kørt af sporet.

Det er godt at være rustet med en god barndom, en stærk tro på Gud, muligheder for et arbejde og venskaber. Uddannelse. Kundskab. – Der er meget af det som før var menneskets styrke, som alligevel i baggrunden, kæmper for at vende tilbage. Det er med til at føre personen videre på længere sigt.

Mange oplever deres livs værste mareridt, og de fleste forstår ikke hvad det handler om, og er ikke i stand til at hjælpe på den rigtige måde. De som kommer ud på den anden side har erfaret, at der ikke var mange der var i stand til at støtte, og hjælpe i den svære tid. De få der gjorde en forskel ved at stille op, bliver en slags helte som aldrig bliver glemt af det menneske som havde brug for hjælpen.

I nogle tilfælde er mennesker med en sådan prøvelse nødt til at begynde helt forfra med et helt nyt liv. Nye venner, omgivelser og netværk er eneste vej til at komme videre.

De fleste der går ned på den måde for en periode oplever at al styrke forsvinder, magter ingenting, hjælpeløs, afhængig af andres hjælp. Ligger på sofaen eller sidder i en stol og græder. Samler lidt kræfter, for at gøre de mest nødvendige ting, og håber at det går godt.

Ruineret

Når et sådant menneske ser lyset inde i den mørke tunnel, kommer det ud til en hel ny virkelighed; men hvordan ser den virkelighed ud. Der kan være sket så store forandringer, at personen har svært ved at finde sig selv i alt det nye. Det kan være at den nye virkelighed er arbejdsløshed, så skal man til at finde et nyt arbejde. Det kan være skilsmisse eller et nyt miljø, som er totalt fremmedgjort fra det der var før krisen opstod. Det kan være virkeligheden er økonomisk ruin. Det kan jo være helt chokerende at vågne op til den nye virkelighed. Det kan være du møder en masse fordømmelse og forkastelse fra dine omgivelser. En ny begyndelse kan være svær. Omstændighederne kan gøre det helt umuligt for en person at blive sig selv igen. Der er ikke andet at gøre end at tage kampen op.

En ny begyndelse er ligesom en opbygning af et nyt tankemønster. Ubalance har ødelagt det gamle tankemønster. Det er måske meget godt at få noget nyt bygget op i stedet for alt det fra fortiden. Resultatet af en ny begyndelse afhænger af hvordan det nye tankemønster bliver bygget op.

De fleste der kommer ud af en sådan krise, forandrer deres holdninger og attitude til deres omgivelser. De er mere på vagt, og det handler om at beskytte sig selv, og bevare stabiliteten og finde balancen i aktivitet og hvile.

Natten

Morgenhumør

Natten forbindes med mørke. – Dagen forbindes med lys.

Mørk nat

Det betyder meget at natten giver mig hvile, at sove godt. En god nattesøvn er vigtigt for dagen der kommer.

Når nogen spørger hvordan det går, kan vi sige at vi i hvert fald sover godt om natten. Når det er tilfældet er det ikke helt galt fat. God nattesøvn er et godt tegn på velfindende. Det er godt at blive træt, for da sover vi godt. Hårdt arbejde giver god søvn, for da er vi blevet trætte.

Søvnløshed kan bruges på både noget godt og skidt. Natten er en speciel tid. Det er en stille tid. Om sommeren sidder jeg ofte på terrassen i min have med tændte fakler og kigger op på stjernerne. Alt er fredfyldt. Natten kan bruges på Gud. Det er Guds tid. En fortravlet dag kan gøre det svært for Gud; men natten kan bruges og være tiden der Gud kan få sit barn i tale. Mange kan vidne om at de har mødt Gud, eller de har fundet løsninger på problemer ved at sidde i nattens stilhed og bede, eller være i Guds nærvær. Jakob fra Bibelen. Vi kender ham i forbindelse med Abraham, Isak og Jakob. Han oplevede Gud i natten. Om dagen var han på flugt og fremtiden var usikker. Der var meget at tage stilling til om dagen; men om natten når han slog lejr blev alt stille. Gud taler ind i Jakobs liv om natten. Gud kan også tale til mennesket i drømme.

Natten er også uroens tid. Der kan komme ubehagelige og smertelige tanker. Nogen bliver bange for mørket. Det er svært at orientere sig når det er mørkt, og det kan virke skræmmende og føles som en ubehagelig trussel. Vi bliver bange fordi vi tror at vi ser noget eller hører noget som er farligt; men det er ofte kun fantasien der spiller os et pus. Lyde kan skræmme og gøre os bange.

Natten er også tiden der vi kan overgive os på en speciel måde. Jeg husker tilbage på pinsedagen 1965 hvor jeg i mit værelse blev døbt med Helligånden midt om natten medens alle i huset sov. Det er godt at lære sig overgivelsen. Det er lettere at falde i søvn når vi overgiver alle dagens bekymringer, konflikter og spekulationer til Gud.

Natten er også en profetisk tid. Nogen gange er det godt at sove på sagen. Når vi vågner udhvilet næste dag er det måske lettere at tænke klart og koncentrere sig bedre. Når vi er overtrætte ser problemerne og sagerne vi har omkring os, alt for svære ud; men når vi sover på det går det bedre med at løse sagerne når vi er udhvilede og klare i vore tanker. Gud talte til Josef i en drøm i forbindelse med Jesu fødsel. Drømmene gav ham klarhed og ledelse for dagen og hvad han skulle gøre.

Vi lever ofte med den forestilling at mørke er noget, der vil os til livs. Mørke er noget negativt. Mørke perioder i vort liv, vil vi helst undgå.

Livet med Gud er anderledes; hvis vi er åbne for Guds kærlige omsorg, vil vi vokse mere i mørke perioder, end i de lyse. I de lyse perioder kan vi komme til at leve med den falske opfattelse, at jeg kan uden Gud. I mørke perioder kan vi komme til at leve med bevidstheden om at vi har så uendelige meget brug for Guds nåde.

Månelys1”af mørke skal lys skinne frem.”

Gud tillader mørke perioder i livet, og det er ikke for at skade os – men for at vi skal lære ham bedre at kende.

Klik gerne på billederne, så bliver de større.

Morgenglæde

Nattearbejde