Tre nøgler

Tre nøgler
for at bevare gløden.

NøglenNøgle 1: Vi må være rene.

Det betyder at vi til stadigvæk vender os bort fra det som indlysende er syndigt. Bibelen oplyser os om hvad synd er. Et sandt Guds barn tager dagligt sit kors op og følger Jesus. Paulus udtrykte det ved at sige: Jeg dør dagligt. Hver dag må Jesus rense os og vi må lære at besejre synden som vil snige sig ind på os og overtage vore hjerter. Djævelen bryder sig ikke om at vi bevarer gløden. Han vil gøre os lunkne og sløve. Uden daglig renselse mister vi let vor styrke og vidnesbyrdet mister sin kraft. 2. Korinterbrev kapitel 7 vers 1: ”Mine elskede! Disse store løfter er givet til os. Så lad os da vende os fra alt urent, hvad enten det har med legemet eller ånden at gøre. I stedet skal vi søge at fuldføre vor helliggørelse i ærefrygt for Gud.”

Det vil være lidt svært at føre andre til Kristus; hvis jeg ikke selv kender ham.

NøglenNøgle 2: Vi må ikke lade os chokere.

Vi må indstille os på at bruge tiden fornuftig. Prioritere tiden så jeg bruger tid på Guds rige. Djævelen vil have os til at slappe af. Når du arbejder hver dag, har gøremål i hjemmet skal du også slappe af. Når alt kommer til stykket har du ikke tid til hverken kirke eller Guds rige. Det at tjene Gud er helt udelukket. Du har ikke tid og kan ikke strække dig over så meget. I stedet for at tjene lader vi os underholde. Der er stor forskel på Guds vision som han vil dele med dig og så fjernsynet. Nogen skal høre radio hele dagen og får aldrig stilhed og ro. Gud kan ikke få en sådan i tale. Brug tid på at læse kriminalromaner og kærlighedshistorier og gå glip af samværet med Gud. Vi må prioritere tiden, og disciplinere os, så at vi får tid til lønkammeret, åndelig tjeneste og kirke. Vi kan blive så optaget af livets gøremål, så at livet bare forsvinder ud i den blå luft. Andre mennesker og det sociale kan også stjæle din tid. Alt er godt; men for meget af noget kan fjerne os fra det væsentlige. Jeg synes allerede for egen del at jeg har mistet kostbar tid. Jeg taler med Gud om det og letter mit hjerte. Jeg er glad for Guds nåde. Jeg har brug for den. Meget af det vi laver er nødvendig og det er ikke synd i sig selv; men det kan optage os så meget at der ikke er tid til overs for Kristus. Timelig bekymring kan dræne os, sløve os og vi mister gløden. 2. Timoteus brev kapitel 2 vers 1: ”Timoteus, min søn, hent din styrke i den nåde, som Kristus Jesus giver dig.”

NøglenNøgle 3: Vi må blive helt afhængige af Kristus.

Jesus er vor kraft, styrke og visdom. Vi kan ikke gøre noget i vort eget liv eller andres i egen kraft. For Gud er alt muligt. Jesus siger at vi ikke kan gøre noget uden ham. Skilt fra mig kan I intet gøre. Vi har hele tiden brug for Guds vejledning, visdom og kundskab. Jesus selv er hemmeligheden til vor sejr over synden. Jesus selv – hans kærlighed, nærværelse og kraft. Vi retter vort blik mod Jesus og oplever befrielse. Johannes Evangeliet kapitel 15 vers 5-6: ”Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der lever i mig, og jeg i ham, vil bære rigelig frugt. Skilt fra mig vil I aldrig kunne gøre noget. Den, der ikke lever i dette nære fællesskab med mig, ender som en af de grene, der bliver knækket af, og som visner og kastes i ilden.”

Endnu en WordPress-blog