Kategoriarkiv: Mod

Mod

Mod!

Mod er efterspurgt i vore dage.

Hvem tør?

Den stigende kompleksitet i ledelsesarbejdet og den dominerende nulfejls-praksis gør det vanskeligt at være modig, og derfor også mere efterspurgt fra medarbejderne.

Alle lærer vi af vore fejl; men når fejl ikke tolereres går det ud over både motivationerne og modet.

Alle har vi hørt om mennesker der har været modige. Vi siger: Den der intet vover, intet vinder.

Mod er imidlertid risikobetonet og derfor ikke altid en sikker grund. Den modige betaler ofte en pris for sit mod. Nogen endda en høj pris.

Succes er ikke altid mod. Martin Luther King og Nelson Mandela var modige.  Sådanne personer som tør gå imod strømmen er ofte med til at ændre en kurs. Nogle af disse modige ser ikke forandringen selv, fordi den pris de betaler er så høj, at de helt bliver sat ud af spillet enten koster det dem livet eller også bliver de ødelagt af omstændighederne, som så efter at have ødelagt kilden selv høster æren for det der forandres.

Modige mennesker er på den ene eller anden måde med til at forandre omstændighederne.

Omstændigheder kan ikke ændres uden modstand.

I Bibelen læser vi om overnaturligt mod. Det er Helligånden der fylder et menneskes indre med kraft og styrke. Denne overnaturlige kraft udløser mod som virker helt umenneskeligt.

Det almindelige menneske kan også vise mod i sig selv. Det findes der eksempler på.

Religiøse forandringer er Helligåndens værk.

Mange omstændigheder i samfundet er ændret både ved Helligåndens mod, gennem mennesker; men også i andre former har modet haft betydning for en anderledes fremtid.

Modige soldater har vundet over fjenden. – Systemer og strukturer som mure foran forandringer, så at den almindelige fremgangsmåde forekommer næsten er håbløst.

Stramme strukturer er svære at gøre noget ved.

Modløse mennesker har brug for modet. Det baner en vej ud af det modløse. Modet giver fornyelse til håbet.

Jo, der kan gøres noget ved situationen. Det lykkes bedst hvis du ikke er helt alene. Det er bedst at stå sammen med nogen om samme sag.

Kollektivt mod = gør stærk, fordi der er fælles sammenhold.  Den der besidder mod har styrke.

Mod = personlig egenskab. For nogen er det medfødt, for andre er det oparbejdet. Mod er forbundet med overbevisning. Mod går af og til imod strømmen. Mod løber en risiko. Succes kan her blive til nederlag.

Mange vælger succes med kompromis og gemmer modet væk. Vi vil gerne tilfredsstille alle for at bevare populariteten.

Vi forbinder succes med popularitet. Når vi vælger det ene er vi nødt til at fravælge noget andet. Hvem ved hvad resultatet bliver af det valg der tages?

Forandring fryder siger vi; men i de fleste tilfælde ønsker ingen af os at noget skal forandres. Vi er ikke tilfredse; men alligevel går vi ikke ind for forandringer.

Mod handler stort set om at turde noget. Mod gør det nødvendigt også at tage beslutninger.

Beslutninger kan være ubehagelige. Mod kan betyde alt eller intet. Mod kan også være at ikke gøre noget. Mod er svært at definere. Mod er også at vente.

En med mod kan også komme i tvivl. Derfor er dialog med andre også godt i forbindelse med at tage en beslutning.

Det kræver mod at nyskabe eller udvikle. Nogle bliver forstyrret.

Dialog kan fremme forståelse for forandring.

Modige mennesker kan opfattes som modstridende (kontroversielle) til det bestående.

Hvad er ægte mod?

Hvad er ægte mod?

Der har været en tendens til at mod og styrke er blevet forbundet med at arbejde 50 timer og derover.

Jeg tror at det vil ændre sig i fremtiden. Vi ser alt for mange tilfælde af stress og depressioner i vore dage. Når vi arbejder så meget er vi i risikogruppen; men vi registrerer det ikke altid før det er for sent.

Når vi arbejder i et for højt tempo, med al for mange opgaver slår tiden ikke til og vi glemmer at hvile. Der sker en overbelastning som kan få det hele til at vælte. Der er nogen der har måttet sande det.

Det er en misforståelse at det er modigt og et tegn på styrke at lægge fra land med et alt for stort eller højt tempo.

Der er også opstået en tendens at vi skal følge med strømmen for at være i den rigtige kategori. Jo, vi har da frihed til selv at beslutte; men vi presses ofte af ydre omstændigheder ind i noget vi slet ikke vil. Andres krav til os, andres meninger påvirker os, fordi det forventes, at vi følger og har flertallets beslutninger.

Hvad er rigtigt og hvad er forkert? – Det ligger ligesom i kortene at flertallets mening eller beslutning er det eneste rigtige. Der er ikke plads til et alternativ. Det som ikke stemmer med flertallet er forkert. Det er en vældig ensrettet og fastlåst position at være i. Det er meget godt med et demokrati; men den der med at hvis vi vil være med i gruppen blandt de rigtige, ja, da er der ikke plads til andet end flertallets mening. Vi kan ikke inspirere hinanden når vi alle mener det samme. For nogen kan det være fyringsgrundlag at sige sin mening, for andre kan det være skilsmisse grundlag. Det er undertrykkende, at blive nødt til at bøje af, og begrave sine talenter eller skjule sine egne meninger, på grund af hensyns tagen til andre. Samfundet er et vanskeligt sted at begå sig i.

Historien viser at de mennesker som tør gå imod strømmen, ofte har ændret meget til det bedre, også i samfundsstrukturen. På trods af det er det den offentlige mening der bliver presset ned over hovedet på os.

Hvad er ægte mod?

Det handler om at styrke sit eget indre. Jeg behøver ikke at underlægge mig andres kontrol. Det er ikke udvikling af personligheden, at være tvungen til at gøre noget man ikke vil, når det strider mod ens samvittighed. Hvornår finder vi ud af at det politisk korrekte begrænser vores frihed? Alle samfundsgrupper skal ensrettes efter fælles samfundsnormer.

Gruppen ja endog samfundet forventer kompromisser. – Mennesket tør ikke have sin egen mening eller fremlægge sine egne synspunkter.

Det der sker er at du mister dig selv og dit selvværd. – Du bliver ikke populær hos gruppen, familien eller hos en leder. Det går ud over dine relationer. – Når vi mister os selv og det vi står for, taber vi vore værdier. Vi bliver lette ofre for stress og depression, ja, måske endog angst. Vi kæmper med menneskefrygt og udvikles ikke.

Ingen kan bygge noget op eller skabe noget, udføre sine drømme, visioner når man mister sig selv. Det der sker er at vi trækker hinanden ned, og vi mister alt initiativ og motivation for fremtiden. Ingen skal vurdere sig selv ud fra hvad andre synes. – Du har ret til at tage ansvar og dine synspunkter kan være altafgørende for dine omgivelser.

Alle er vi begrænsede, og der er grænser for hvor meget vi kan spænde buen inden noget går galt. Det er OK at sige fra når det bliver for meget. Det er her vi ofte glemmer at stoppe op.

Du er nødt til at leve i overensstemmelse med dine værdier.

Vi må hjælpe hinanden; men det er ikke altid der er hjælp at hente nogen steder.

Der findes normer i visse kredse som siger: Vil du være med her må du følge spillereglerne.  Du kan blive sat helt ud af spillet, og være ude af stand til at gøre noget som helst. Der kræves faktisk af dig, at hvis du vil være med forventes der passivitet fra din side.

Når du er aktiv og motiveret handler det om at holde fast i din position ellers kommer der en anden og tager din plads. Det er årsagen til at vi presser helt ud til den alleryderste kant.

Samarbejde ville være vejen frem for alle, og ville være det allerbedste for alle indblandede parter.

Vi burde hjælpe hinanden med at være sunde mennesker der både kan tage vare på sig selv og hjælpe andre og stadig yde noget samfundsnyttigt uden at blive nedbrudt og udbrændt.

Det er også at bidrage til samfundet og fællesskabet; selvom vi ind imellem tager et hvil.