Peter

Peter

ParDet sidste bogstav i ordet:

DISCIPELSKAB er B og det handler om:

Peter.

Peter var den som svigtede og derefter sejrede. Det at få en ordentlig nedtur betyder ikke at alt er slut. Det er måske vejen til den endelig sejr. Total fiasko gør det nødvendigt at begynde helt forfra og bygge noget nyt op.

Tre skriftsteder skal åbne dette sted. Johannes Evangeliet kapitel 14 vers 16: ”Og jeg vil bede Faderen, og han skal give jer en anden talsmand til at være hos jer til evig tid!”

Efeserbrevet kapitel 5 vers 18: ”Lad jer fylde af Ånden!”

Apostlenes Gerninger kapitel 1 vers 8: ”Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft!”

Her handler det om udrustning. Et Kristi vidne har brug for udrustning. Et vidne har brug for kraft.

Aldrig er vel nogen faldet så dybt og derefter steget så højt som Simon med tilnavnet Peter.

Peters natur var selvbevidst, impulsiv, hård og ligetil. Han var fisker. Han var rede til at bekæmpe verden og gøre noget ved al den uretfærdighed han så omkring sig; men han frygtede korset.

Han havde mod til at gå på vandet; men fejlede i sin vandring med Gud. Ingen andre end Peter turde vove sig ud på bølgerne. Simon mødte magt med magt og han faldt. Simon forbandede og fornægtede Kristus; men vor Herres Jesu kærlighed sønderbrød den gamle Simon for stedse efter Kristi opstandelse og han blev et helt nyt menneske.

En ny leder lad os kalde ham operationslederen udrustede ham og for altid blev han en Peter.

Det brudte rør blev til en byggesten og Gud brugte det som et led i verdens omskabelse.

Er du en gammel Simon eller en ny Peter.

Operationslederen er HELLIGÅNDEN.

Kontrolpost.

Kvinde

Du står ved begyndelsen til et mirakel. Hvis du ærligt og redeligt har erkendt, hvilke af dine livsområder, der trænger til at overgives til vor Herres Jesu Kristi kontrol er der ved at ske noget med dig.

Hvis du er veget tilbage for ærligt at udlevere dit hårde og selviske liv og har nægtet at se sandheden i øjnene, er du gået glip af miraklet i din tilværelse.

Dette er en kontrolpost.

Har du gjort hvad Gud har vist dig?

Hvis ikke, så vend om og gør din pligt.

Med mindre du er rede til fuldt ud at følge og adlyde din hærfører, er du ikke egnet til at kæmpe i hans hær. Men hvis du er rede – så forvent et mirakel!

Endnu en WordPress-blog