Guds haver

Guds haver!

Spredningsprincippet


Hvis ”sæden”, som Gud spreder, er mennesker, hvorledes slår nye planter så rod?

Der må være ”vækst” før der sker nogen formering.

Flokarbejde er effektivt ved masseevangelisation, men ikke ved oplæring i større stil. Hvorledes belæres nye disciple, opbygges i deres tro, og oplæres til at kunne erobre verden? Der er alvorlige problemer forbundet med at så kristenlivets sæd. Med mindre man hjælper nyomvendte kristne fuldstændig ærligt og realistisk, vil de dø.

  1. GRUPPERNE MÅ VÆRE SMÅ.
  • Alle er hurtige til at lære, når de er i mindre grupper. Når der dukker spørgsmål op, bliver de nemlig ikke overhørt, men besvares.
  • Større grupper har større tendens til at blive formelle, ubevægelige og kedelige. Små grupper er fleksible og har større tilpasningsevne.
  • Enhver kan tage aktivt del. Hvert eneste lem på ”Kristi Legeme” har noget at give. Enhver, selv den yngste og den mest generte har et behov for at være med til at øge gruppens effektivitet.
  1. MAN MÅ VÆRE TIL DISPOSITION FOR:
  • Belæring. Det er, som om unge, der nyligt er blevet kristne, let får problemer på de mest uforudsete tidspunkter, og nogle af disse er så alvorlige, at de ikke kan gemmes til en anden gang. Gruppen bør være i stand til at mødes hver dag og hjælpe hinanden med de forskellige problemer og deres løsning.
  • Fællesskab. En ild brænder bedst, når alle træstykkerne bliver antændt af flammerne. Gud ønsker ikke, at noget menneske skal være helt uafhængigt, vi har alle brug for Herren Jesus og hinanden. Vi må finde et sted, hvor vi kan tilbede ham og sammen give udtryk for den kærlighed, vi har til ham.
  • Et tilflugtssted. Glem aldrig, at sand kristendom altid bringer forfølgelse. Mødestedet må også være et sted, hvor man er i sikkerhed for evangeliets fjender, der efter at have været stillet overfor den levende sandhed og fornægtet den, enten må flygte for den eller ødelægge den for ikke at føle sig fordømt af den. Disciplene levede i konstant livsfare.
  • Alt for mange penge bruges at bygge for. Vi sætter formuer i mursten og træ, der jo ikke direkte viser noget åndeligt resultat i evangelisation. Den største hindring for ekspansion og evangelisation er i dag manglen på midler, hvormed man kunne, købe jord og mødesteder for de kristne. Den kristne mission må tigge for at kunne tjene. Men hvorledes kan man mødes uden et sted til sin rådighed?

Endnu en WordPress-blog