Gåvorna i aktion!

Gåvorna i aktion!

Gåvorna i samband med den helige Ande!

Döpt med den helige Ande som läser det i Bibeln är en uppenbarelse av den Helige Ande.

Det finns tre personer i Gudomen samt tre uppenbarelser.

En uppenbarelse av Jesus, uppenbarelsen av Fadern och uppenbarelsen av den Helige Ande.

Profetisk = uppenbarelse.

Det bästa stället att träna är i små grupper som nätverksgrupper, husgrupper, lärjunge träffar eller vad man kallar den typen av grupper.

Det är andedopet som öppnar upp dimensioner för att tjäna i Andens nya liv med nådegåvornas utrustning. Det är Anden som smörjer och inspirerar. Vi är mycket beroende av den helige Ande.

Det är viktigt att förbereda i bön. Det är viktigt att vara ödmjuk och ansvarsfull.

Den Helige Ande är mycket känslig. Tyvärr finns det idag många missbrukare av nådegåvorna.

Vi måste förstå att nådegåvorna inte är något jag skall använda för eget syfte. Det är något som ska användas för att välsigna och skydda Kristi kropp.

Paulus säger i Första Korintierbrevet kapitel 12 vers 1: “Frågan om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni skall ha kunskap.”

Gåvorna förhärliga Jesus som det första, och det gäller byggandet av Guds rike på jorden. Jesus är huvudet för kyrkan och det betyder att Han kommer att leda kyrkan genom den Helige Andes uppenbarelse. Vi bygger inte kyrkan. Vi är verktyg.

Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. (V 7)

Den sista delen av kapitel 12 handlar om Lemmarna i den kropp som är Kristus. (12 – 31)

När vi tjänar i Andens Nya liv är vi starka och vinner seger Guds rike.

Och då skall jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. (31)

Hur vi vinner det andliga kriget. Tjäna Gud i Andens nya liv.

Träning:

Visdom: Det handlar om att lyssna in vad Anden säger till församlingen.

Visdom (gudomliga uppenbarelsen om nu och framtiden) Gud kan avslöja framtiden för oss när vi planerar framtiden, är det svårt för den mänskliga förmågan att blicka in i framtiden. Här är det Guds övernaturliga visdom kan komma till vår räddning.

Kunskap är mycket likt, men avslöjar ofta det förflutna. Ofta har vi fastnat i det förflutna, utan att ens veta eller förstå det. Guds övernaturliga kunskap kan avslöja och ge insikt i vad som kan hindra oss från att göra framsteg på Guds villkor. Det är inte alltid Guds uppenbarelse låter förnuftigt eller tycker det vi menar.

Tungor: Det profetiska talar i tungor. Det finns ingen som förstår det; men när vi talar hemligheter med Gud händer något i den andliga världen. Det banar väg för Guds rike. Det är övernaturligt. Det är bra för Guds folk att tala i tungor tillsammans, i samband med en tid i bön. Det kan vara i en gudstjänst eller bön i min bönetid med Gud.

Tungor med tolkning händer oftast vid ett möte; men det kan också hända under bön där den helige Ande har ett meddelande, till en enda person i samband med förbön är där tungor med tydning.

Tungor med tydning kan göras på olika sätt. Man talar i tungor och en annan uttyder. Samma person talar i tungor och uttyder. Tungotalet samarbetar med den som uttyder. När en person talar i tungor börjar Anden att påverka en samarbetande part som har uttydningen. Det är ofta så att det är två parter som kommer att samarbeta i denna tjänst och de tjänar mycket i enighet, också i de flesta andra sammanhang i församlingen.

Det kan också hända att sången i Anden utlöser en uttydning. Sådan uttydning därav kan vara antingen i sång eller tala.

Profetisk talande: Här är det ren profetia utan tungor.

Det finns många nyanser i det profetiska, så det är svårt att sätta några fasta ramar; men den Helige Ande kommer alltid att skapa Gud stämning bland oss.

Det profetiska kan vara förmaning, uppbyggelse, tröst. En förmaning kan tala varnande; men kommer aldrig att vara dömande på ett sätt som skapar rädsla. Kyrkan kommer alltid att vara en säker plats. Försvinner tryggheten vill den profetiska Ande kanske förmana. Det innebär att vi kan ändra kurs, eller sätta ny kurs, på grund av det allvarliga budskap. Tack Gud för en sådan varning. Om vi lever i Andens atmosfär kommer vi alltid att kunna förstå Guds tal även när det är förmaning.

Dessa nådegåvor jag just har nämnt, kan man till dels själva styra. Den helige Ande använder min röst. Jag behöver inte skapa oordning genom att börja med tungor i mitten av en predikan eller meningslöst upprördhet, eller göra nåt bara för att någon skall se mig. Den Helige Ande respekterar, att det finns en viss ordning i kyrkans struktur, också i användande av gåvor, men det är inte förbjudet att tala i tungor offentligt. Det är ett missförstånd, och en felaktig tolkning av Guds Ord.

De återstående gåvorna är 100% beroende av Gud.

Här talar vi om trons gåva, Gåvan att hela, Gåvan att göra underverk.

Andbedömning står lite ensam. Det är ofta förknippat med en profettjänst.

Det är en Andens gåva; men det är mycket viktigt att bedömarna av andarna är övertygade i sin bedömning, annars kan det orsaka stor skada och kränkning av en person som kan vara en syster eller en bror som kränkts. Var inte för snabb med avtryckaren. Prata möjligt med en mogen kristen, någon kyrkoledare om saken först; om det finns minsta tvivel. Vänta, så att inga skadas. Ande bedömning har till syfte till att skydda kyrkan och kristna, och det syftar till att hjälpa en person på rätt väg. Ande bedömning kan avslöja dold synd, eller dra demoner fram i ljuset. Det bästa är när de avslöjar sig själva under den Helige Andes starka inflytande.

De andliga gåvorna

1 När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. 2 Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. 3 Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds Ande säger: “Förbannelse över Jesus”, och att ingen kan säga “Jesus är Herren✱” annat än i kraft av den helige Ande.

4 Det finns olika nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.

7 Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta. 8 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre får ord av kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.

 

Endnu en WordPress-blog