Børn

Her er to steder for børn.  Meget spændende.

Guds interesse for børn.

Da Jesus gik her på jorden viste han omsorg og kærlighed til både ”store” og ”små” mennesker.

Dreng leger
Dreng leger

Hvordan ser Gud på børnene?

Markus Evangeliet kapitel 10 vers 13-16. Jesus velsigner de små børn.

Ved en anden lejlighed bragte nogle mødre deres små børn til Jesus, for at han skulle velsigne dem. Men disciplene ville vise dem bort. Da Jesus så det, sagde han harmfuldt: »Lad børnene komme til mig. I må ikke hindre dem, for Guds rige tilhører dem. Og det vil jeg sige jer: Den, der ikke kommer til Gud på samme måde som et barn, kommer slet ikke ind i Guds rige.« Så tog han børnene ind til sig, lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Barne leg
Barne leg

Mange børn i dag lider nød. Mange børn bliver misbrugt af voksne. Mange børn lever uden kærlighed.

Pige leger
Pige leger

Gør vi kristne nok for børnene udenfor vore egne hjem? Børn som aldrig har været i en kirke? Børn kan også opleve Gud.

Fortæl børnene om Jesus før de kommer i fængsel, så undgår de måske at komme der.

Disciplene mente ikke at Jesus skulle bruge for meget tid på børnene. Der var nogle der harmedes på mødrene der ville bringe deres små børn til Jesus. De fik lige en lektion af Jesus som vi har læst her. Det er Guds vilje af børnene skal bringes til Jesus. Det er Guds velbehag at give plads til børnene også i vore sammenkomster. Jeg har hørt en engelsk prædikant fra New Wine fortælle, at i hans kirke er børnene med i forbøns tjeneste. De er godt nok sammen med en voksen; men det er for at beskytte barnet. Vi har fået ansvar for børnene. De er en Guds gave. Alle Guds gaver skal forvaltes under ansvar.

Vi kan have den samme indstilling, at Jesus ikke har tid og interesse i de små. Det er jo bare børn. Jesus skærer lige igennem den helt forkerte tankegang. Han siger: ”Lad de små børn komme til mig, dem må I ikke hindre, THI GUDS RIGE HØRER SÅDANNE TIL.”

Der kommer et tidspunkt hvor et barn bliver bevidst. Det gælder om at hjælpe barnet så godt som muligt til at kunne gribe om frelsens gave.

Det vi kan gøre er at give børnene til Jesus og lade ham velsigne dem. Dernæst kan vi skabe et godt og åndeligt klima både i kirke og hjem. Guds kærlighed er der i den gode atmosfære. Modtageligheden er god i de første år af et barns liv. Jeg er glad for alle de samtaler jeg har haft med mine forældre om det åndelige liv. Det er jeg opvokset med fra helt lille. Da jeg lå i barnevogn var jeg med på gudstjeneste. Det første ord jeg lærte mig at sige var Halleluja.

Hvad kan vi gøre for andres børn? Kirkens børn omgås jo med andre børn hver dag i skolen, i legefællesskab og børnene er ofte sammen med naboens børn. Det kan jeg fortælle meget om fra min egen barndom. Jeg tog mine legekammerater med hjem og de mærkede den gode atmosfære i hjemmet. De var med til at bede og lytte til Guds Ord. Nogle af mine legekammerater sagde til deres forældre: Hvorfor beder vi ikke ligesom inde hos naboen. Hjemmet er en udmærket platform for børnearbejde.

Der sker desværre i vore dage så meget i samfundet der påvirker børn negativt. De er ikke særligt beskyttede mod alt det der foregår. I skolerne kan der være barske vilkår. Samfundets værdier er i opløsning og det påvirker den opvoksende generation. Derfor er hjemmet den vigtigste del af et barns liv. Vi må bede Gud om visdom og hjælp til at være gode eksempler for den opvoksende slægt. Vi må udrustes til at lede dem på den rette måde. Det er helt fint at lade legekammeraterne komme med hjem. Vis dem interesse og vind deres tillid. Samtale med børn kan være utrolig berigende og det vil også være til gavn for barnet. Det kan være at de også vil med i børnekirken når den tid kommer. Det kan videre udvikles til også at handle om forældrene. Invitere forældrene til hjemmet sammen med børnene og det ender måske med at en hel familie får interesse for Guds rige og gudstjeneste livet som hører med til kristenlivet.
Jesus elsker børn
Jesus elsker børn

Endnu en WordPress-blog