At være en tjener!

At være en tjener!

Tjener

Konklusion: Ledt af Gud indeholder meget mere end vi umidelbart tænker.

Det betyder: At modnes i Kristus – Kristus som Herre – Tro og Guds løfter – At kende Guds vilje – At være en tjener.

At være en tjener er en af de største udfordringer som møder en Jesu discipel. Alle synes om at blive betjent, men få anstrenger sig for at tjene andre. De fleste har ikke noget imod at blive kaldt en tjener – så længe de ikke bliver behandlet som en tjener. Et af kendetegnene på en moden kristen er, hvad han gør for andre uden at få noget igen.

I verden hersker de som har andre til at tjene sig. I Guds rige råder de som regner det for en ære at tjene andre?

  • B. Bruce
A.B. Bruce

Alexander Balmain Bruce: Født 31. Januar 1831 – Død 7. August 1899, var en skotsk kirkemand og teolog. Han var præst i Free Church of Scotland.

Jesus – Vores eksempel.

Spørgsmål: Hvorfor kom Jesus til jorden?

Svaret får vi i Markus Evangeliet kapitel 10 vers 45: ”For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.«”

Vores redning er at Jesus tog på sig tjenerskikkelse for at frelse os.

Jesus betalte regningen

Jesus købte os fri fra syndens forbandelse. Syndens slaveri. Det betyder at jeg er en fri mand. Jesus har betalt regningen. Der er ingen fordømmelse for jeg er i Kristus. Romerbrevet kapitl 8 vers 1-11: ”Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus.  For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.  Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet,  for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden.  De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige.  Det, kødet vil, er død, og det, Ånden vil, er liv og fred.  For det, kødet vil, er fjendskab med Gud; det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke.  De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet, I er i Ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til.  Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed.  Og når hans ånd, han, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer.”

 Nu skal vi her finde ud af de forskellige måder Jesus tjente på.

Her får vi hjælp fra Guds Ord. Mattæus Evangeliet kapitel 9 vers 35-36: Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse.  Da han så folkeskarerne, ynkedes han over dem, for de var vanrøgtede og forkomne som får uden hyrde.”

Jesus vandrer rundt

Jesus vandrede rundt i byer og landsbyer. En slags rejseprædikant. Han underviste og prædikede evangeliet i synagoger. Jesus helbredte de syge. Når Jesus så folkeskaren ynkes Han. De var forsømte og forkomne. De manglede en hyrde.

Johannes Evangeliet kapitel 13 vees 3-5, er et andet sted vi skal læse: ”og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud –  så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig.  Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig.” 

Det vigtigste for Jesus var ikke position: Jesus så mennesket. Jesus vidste hvad Faderen, havde betroet Ham. Han havde en opgave at udføre, for at så senere vende tilbage til Gud.

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog