Tre døgn!

Tre døgn som forandrede verden!

Jesus blev taget til fange og senere var graven tom.

DEL 1

Imellem skærtorsdagens påskemåltid og påskedagens opstandelse er der tidsmæssigt tre døgn. Det var 72 timer og det var tilstrækkeligt for at forandre verden.

HVAD VAR DET DER SKETE?

  • Torsdag eftermiddag og aften.

PÅSKEMÅLTID!

Jesus og disciplenes sidste påskemåltid er en klassisk scene. Ikke bare på grund af den verdensberømte maleri som Leonardo da Vinci skabte i slutningen af 1400-tallet. Måltidet indeholder desuden en dramatik præcis som var det en Netflix serie.

Den her middagssituation var vældigt specielt for Jesus. Han vidste jo hvad der ventede Ham. Utroligt at Jesus kunne spise sammen med dem under disse omstændigheder.

Disciplene vil svigte Jesus senere på aftenen. Alle som en vil svigte Ham. Judas lister væk for det planlagte forræderi og afslører hvor Jesus holder til. Han er både forræder og spion. Peter bliver den næste som lidt senere fornægter Jesus. Han siger ovenikøbet at han overhovedet ikke kender Jesus. Lidt senere efter måltidet samler Jesus sine disciple i Gethsemane have til bøn. Våg og bed, sagde Jesus. Jesus måtte have været enorm ensom.

Hvad betyder selve påskemåltidet – Det jødiske folk havde fejret påskemåltidet ved denne tid. De havde også fejret: Udvandringen fra Egypten. – De forskellige retter i forbindelse med påskemiddagen havde symbolik. Der fandtes saltvand på bordet som skulle minde om tårerne. Ved påskemåltidet slagtede man et lam. Det var familiefaderens opgave at slagte lammet. Det skulle påminde det jødiske folk om, at når de slagtede et lam for at skåne sine førstefødte, når Egypten udsattes for plage. Det er utroligt stærkt når man tænker på hvad den Himmelske Fader altså gør under påskedramaet. Han lader sin egen førstefødte Søn ofres for at vi mennesker skal undgå straf. Det bliver en opfyldelse af den jødiske påske.

Det jødiske folk fik opleve fysisk befrielse fra slaveri. Jesus befrier også sit folk bare på en anden måde. Det Jesus gør på korset bliver en udvandring ud af syndens fangenskab for alle mennesker en gang for alle.

Endnu en WordPress-blog