Frygten for at vidne

Frygten for at vidne!

 

Frygten for at aflægge vidnesbyrd har tre hovedårsager:

  1. Utilstrækkelig undervisning eller
  2. Bevidstheden om manglende bøn eller nød for den anden person.
  3. Uvished om, hvad der vil ske, når man aflægger sit vidnesbyrd. En stor byrde løftes af ens sind, når man ved, at der gives 5 væsentlige reaktioner, som kan opnås hos den, man vidner for.

 

  1. Ligegyldighed – Den værste indstilling! Bøn, omsorg og fast, men kærlig advarsel ud fra Guds Ord, og opfordring til yderligere overvejelse er de eneste slags værktøj, man kan bruge i den situation.
  2. Nysgerrighed – Tegn på voksende hunger efter realiteter. Omtal så enkelt, som muligt, Guds krav på et menneskes liv. Tal venligt med et smil nu og da, men alvorligt om sagen. Stil spørgsmål for at være sikker på, at den anden forstår hvad du siger.
  3. Tøven – Ofte et tegn på at den anden er sig sin synd bevidst. Hvis vedkommende stiller spørgsmål, lad svaret sigte på den andens personlige ansvar overfor Gud.

Hvis den anden person er negativ i sin indstilling overfor Gud, spørg da f.eks. sådan: ”Hvor ved du fra, at Gud kun er en indbildning? Det svar brugte jeg også som en undskyldning, da jeg ikke selv var en kristen, skønt jeg hele tiden vidste, at Gud var til; men da jeg ønskede at leve mit eget liv, syntes jeg, at det var mest belejligt for mig at benægte hans eksistens i stedet for at overgive mig til ham.”

”Måske er han virkelig for dig; men det er han ikke for mig.”

”Selvfølgelig er han ikke virkelig for dig, og det bliver han heller ikke, så længe du lever for dig selv. Det bliver ganske anderledes, når du holder op med at leve i synd og ærligt følger hans kald.”

  1. Modtagelse – Almindeligvis et tegn på, at Herren allerede har virket på vedkommende i nogen tid. Bliv ganske klar over, at denne person fuldt ud forstår, hvad han er i færd med at gøre. (Vedkommende må ikke være under indflydelse af narkotika eller alkohol, med mindre Guds Ånd tilskynder dig at bede for dette menneske). Det er meget vigtigt, at et menneske har beregnet omkostningerne ved en fuldstændig overgivelse til Jesus. VÆR TILBAGEHOLDENDE overfor ”pludselige ”omvendelser uden forudgående spørgsmål eller tegn på sjælekamp. Sagen forholder sig selvfølgelig anderledes, hvis ønsket om omvendelse skyldes, at vedkommende forud har været under Guds Ords indflydelse eller i bøn.
  2. Afslag – Det forudsættes at vedkommende har været stillet overfor Guds ords sandhed og er blevet oplyst om omkostningerne ved at følge Jesus – og derefter har afslået! Dette menneske bør konfronteres med følgerne af, at han forkaster Guds kærlighed og nåde, og at han for evigt vælger at vandre på fortabelsens vej med helvede som mål. Vis ham din omsorg over hans indstilling og bønfald ham endnu engang at gøre sig sin evige stilling klar, fordi han har forkastet Kristus og hans tilbud om frelse.

Endnu en WordPress-blog