Den daglige opdagelse

Gud har ikke overladt os til os selv uden nogen vejledning.

Bibelen er vores håndbog. Den er ikke punkter; men principper.

Alle Bibelens love er leveregler til menneskets højeste goder.

Vi kan bruge dem som grundstene. Det opbygger vores liv og vi er under Guds daglige ledelse.

 Græshoppe

Ledelse er en livslang proces. Gud har bestemte mål for hver og en af os og han vil hjælpe os at nå disse. Hans mål er en guddommelig strategi. Gud påvirkes ikke af vore valg; men detailplanerne er afhængige af vore valg og de må derfor ændres lige så ofte som vores valg.

Gud har ikke på forhånd givet os en detaljeret plan for vort fremtidige liv. Han ønsker vi skal gøre en daglig opdagelse af hans øjeblikkelige plan. Den daglige opdagelse af hans øjeblikkelige plan ligger i hans ledelse af vort liv.

Guds vilje for vores liv er således en fortsat opdagelse af den mest effektive øjeblikkelige plan. For at nå det endelige mål er vi nødt til lydigt at følge planen. Detailplanerne kan ændres i overensstemmelse med tiden, omstændighederne og vort valg; men Gud vil altid virke på os og daglig pege på den bedste kurs for vores liv.

Det hænder at vi tager et forkert valg. Spillet er dog ikke tabt! Vi kan misbruge en anledning, som aldrig kommer igen eller græshopperne har måske opædt nogle af de gode år, som tilhører Herren. Her kan vi bekende vores egenrådighed og opnå tilgivelse. Gud kan endog styre os så at et fejltrin kan blive til hans ære. Han har ikke planlagt vores fejltrin; men han kan ændre det til et aktiv. Fejltrinet opbygger erfaring så vi kan hjælpe andre der er kommet i lignende situation. På den måde opnår vi at: ”alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, dem som efter hans beslutning er kaldede.” Romerbrevet kapitel 8 vers 28

Selv den tid som græshopperne synes at have opædt og som foregives at være spild tid har haft betydning i min vandring med Gud; ja han kan endog godtgøre de år med en fremtid som har udartet sig til noget godt.

Så længe, som vi samarbejder med Guds mål for vort liv, vil vi gøre underfulde opdagelser som afhænger af de valg vi træffer og de situationer som Gud skaber på basis heraf.

Vi har frihed fordi vi ved at vi står på Guds side og intet er for svært for ham.

Når vi træffer selvviske valg, opstår der konflikter., fordi vi vælger egen gunst og ikke Guds vilje.

Vore planer kolliderer med Guds planer. Vi mister derved vores frihed og indre harmoni.

Hvordan kan vi fremme Guds planer?

Jo ved tjenersind og barnekårs privilegier. Tjeneste er et nøgleord for en discipel. Guds Søn var selv en tjener.

Sand kraft og autoritet udvikles kun gennem dette at være de manges tjener.

Når vi overgiver vores vilje og ret til Gud, vil han give os kraft og autoritet; men ikke før vi har fået tjenersind.

Endnu en WordPress-blog