Kategoriarkiv: Relationer

Relation

Relationer!

Klik på billede.

Vi siger som de fleste, at lykke er noget der indfinder sig i små glimt af og til gennem et liv. Det er ligesom et lysglimt fra solen ind igennem stuevinduet.

Vi kan faktisk finde lykken gennem relationer.

Relationer bygger og bliver holdbare i en verden fuld af svigt og bedrag.

Relationer kan bygges stærke; men vi må indstille os på at være ægte og sande. – Begynder vi at manipulere og bruge smarte metoder fordi vi selv vil opnå et eller andet ved at snyde andre midt i det hele; i stedet for at bygge videre på de skabte relationer ødelægger vi det hele.

Det der ødelægger relationerer er bagholdsangreb, egne interesser i førersædet. Har du en vision eller en idé byg det sammen med dine relationer.

Relationer bygges ikke på et one mans show; men på et fællesskab.

Relationer kræver kommunikation og følelsen af samhørighed.

En fest med gode relationer, er en god fest. – En fest der man ved at nogen har en udspekuleret plan til fordel for personen selv, kan let blive en dårlig fest.

Relation er noget af det sværeste at bygge op. Det er lettere at ødelægge og mange lever på andres indsats.

Der ligger en lykke i at det er muligt at holde sammen på et fællesskab.

Ofte kan sindsstemningen stå på: AFVENTENDE.

Vi står da med det ene ben i fællesskabet og det andet på vej ind i noget nyt.

Det er givende og oplevelsesrigt at rejse. Det giver nye indtryk og kan bygge op nye relationer.

Vi kan også på en rejse, finde de gamle relationer og samle det op igen og bygge videre.

Når vi vil hvile og bare være til er det bedste sted ”hjemmet” Det er der jeg bor. I et hjem bør der findes hvile og tryghed for alle parter. Det giver mulighed, for at lade op. Vi skal ikke hele tiden være på. Vi skal ikke hele tiden kæmpe. Hvilen i hjemmet giver styrke til en ny omgang eller styrke til en videre rejse.

Et menneske i mange tilfælde består af to dele. En stærk udlængsel, og på den anden side, eller på samme tid, til afveksling tryghed, ro og hvile i hjemmet.

Naturen medvirker også til hvile.

De fleste hjem består af en familie. Her lyder ordet sammenhold som en stor udfordring.

Nogle mennesker har et lyst sind, andre lever mer melankolske. – Det lyse sind, vågner glad hver morgen til en ny dag. – Livet er ikke altid let. Det erfarer vi. Der kommer let noget der udfordrer og skal bearbejdes.

Et menneske er til forskel fra dyrene i stand til at bygge noget op, men det er også i stand til at ødelægge både sig selv og sine omgivelser.

Det negative har let ved at få indflydelse, fordi vi sover på laurbærene. Når vi hviler på laurbærene har vi gjort slut på den videre fremdrift. Vi falder sammen i vaner og faste rammer. Det er let at blive irriteret og negativ; når nogen taler om gode oplevelser. Det er ikke tilladt i jantelovslandet som de fleste af os lever i.

Vi bør sammen beslutte at vandre ud af jantelovsland og bygge noget sammen, som er holdbart. – Vi må begynde at indse, at det ikke er muligt at bygge alene. Jeg behøver de andre. Det er logisk tankegang for håndværkere. De udgør et team af samarbejde. De har accepteret allerede i deres læretid, at de andre håndværkere også gør en forskel.

Selvfølgelig gør vi fejl. Ingen kan bygge eller leve sit liv uden at gøre fejl. Vi går i Guds skole hele livet. – Er du i dårligt humør, påvirkes hele stemningen i hjemmet. Vi kan hjælpe hinanden op af den destruktive tilstand i de fleste tilfælde. Dårlig stemning i for lang tid bryder ned det gode i relationer. Bliver det ikke bearbejdet skaber det dårligt miljø og relationer opløses. Det er den barske virkelighed.

Ind imellem skal der være tid til at koble af, og ind imellem skal der bruges tid på at pleje relationer.

Den største lykke er at nyde hinandens selskab i fred og fordragelighed. Vi vil bare være sammen i en helhed af enhed. Det skaber samhørighedsfølelse. Håber det bedste for alle de andre jeg lever sammen med.

Det er svært at opnå! Derfor hedder det: Lykke er som et lysglimt fra solen ind gennem stuevinduet.

Pludselig medens alt er fryd og gammen sker der noget, som er ved at vælte det hele. Den skønne lykke. Det er svært at være forberedt, da det altid kommer som et lyn fra en klar himmel. – Nogen dør – en ulykke der helt uventet sker – splid og uenighed, ja når det værste sker endog krig.

Det er ligesom da vi skal til at samle tingene op igen. – Nu skal vi igang med at tale sammen for at måske lykkes. Det hedder kommunikation. Det er svært med alle de private interesser, meninger o.a. der findes hos os alle sammen. Må Gud hjælpe os.

Nogen gange i livet bliver vi sendt til tælling. Det kan være at vi får brug for hjælp; selvom det for et selvstændigt menneske er forfærdelig krænkende og ydmygende,

Hvad om jeg pludselig besvimer i toget? Heldigvis findes der en togfører som henter en anden billetkontrollør. Han finder en læge i toget, som kommer til undsætning og ringer efter en ambulance. Her møder du nogen som yder færstehjælp. Sidste led i forløbet blive sygehuset. Her møder du læger og sygeplejerske. Det sker ret ofte at du bliver reddet.

Jo, helt sikkert. Vi behøver hinanden.

Det bedste i livet er at leve sammen med andre. Udrette noget sammen med andre. Det vi ikke må glemme er det vigtigste punkt for livet: Relationen til Gud. Hvordan kan vi tro, uden at bygge en relation til Gud.

Vi har også nogen i livet vi ser op til og kan lære noget af. Har vi ikke det, er der store fare og usikkerhed foran dig.

I Bibelen står der at vi alle er født syndere. Det er en kendsgerning vi må forholde os til. Det behøver ikke at være livsfjensk. I ordet synder ligger der noget befriende. Det er ikke svært at erkende at jeg gør fejl. Jeg vil gøre det som er godt; men lykkes ikke altid. Jeg er et menneske og jeg indser at jeg behøver mine venner; ligeså meget som de behøver mig.

Jeg ved ingenting om min fremtid. Jeg lever bare her og nu. – Jeg kan planlægge for fremtiden; men ved ikke hvor meget jeg når.

Derfor er det bedst at bygge sammen med andre. De fortsætter når jeg ikke mere er med.

Jeg flytter jo som et Guds barn, frelst af nåde til himlen en dag.

Da har jeg nået til jordelivets ende. Det var så det. Håber at jeg efterlader noget de andre kan bygge videre på.

Her taler vi igen om lykken og relationer at se tilbage på.

Vi ses i himlen. Gud har jo en bolig til sine børn. Derfor er spørgsmålet: Har du givet dit liv til Jesus? – Er du frelst?

Da har vi bestemt ingenting at frygte når det gælder fremtiden. Himlen venter.

Bibelen siger, at der er gjort en plads klar til os.

Klik på billede.

Relationer

Hvad er relationer?

Klik på billederne

Gensidigt tage os af hinanden. Det betyder: at hverken den ene eller den anden i relationen føler sig klemt eller belastet af samværet.

Samvær skal give en glæde og en god indre stemning over at være i den andens selskab.

Det er lige meget hvad samtalen drejer sig om; men det naturlige er at mærke den eventuelle alvor, der kan være i det, der snakkes om.

Vi trives ideelt i de relationer hvor vi mærker, at man gensidigt tager sig af hinanden.

Skal man være noget for andre, må man sørge for også at være noget for sig selv.

Du må sørge for dine egne resurser og at din egen rummelighed ikke overskrides.

Tristheden kommer når man glemmer at lytte til sig selv.

Du kan påvirke med dine samtaler. Du indtager rollen som den lyttende og giver andre taletid også; men samtidigt at det også nødvendig at du påvirker samtalen.

Relation er samspil og derfor også kommunikation.

Det gælder om at præge samværet; så at du også trives med at deltage.

Klik på billedet