Synden er ikke fysisk betinget!

Synden er ikke fysisk betinget!

Mange mener at de kan forklare synden i den menneskelige race med face, som vi kan kalde hundelogik. Den går ud på, at en hund ikke er en hund, fordi den gør; men den gør fordi den er en hund. Som en parallel hertil siger man, at et menneske ikke er nogen synder, fordi det synder; men det synder, fordi det er en synder. Konklusionen heraf er selvfølgelig, at al synd skyldes en forudbestemt syndefuld natur, og at det er denne natur, som er årsag til synderens forkerte handlinger på samme måde, som en hunds gøen uundgåeligt er følgen af, at det er en hund. Det lyder besnærende; men er det sandt?

Der er uheldigvis to ting der er forkert ved denne logik. Det er to floskler som ophæver hinanden, og som derfor er ude af stand til at bevise, hvad de taler om. Den ene floskel går ud på, at A) et menneske er ikke nogen hund. Det er naturligt for en hund at gø, fordi Gud har skabt den med denne udtryksmåde; men Gud har aldrig skabt mennesket til at synde. En hunds gøen er naturlig; men det er synden ikke.

Bibelen hævder at synd er en fjendtlig invasion mod den moralske natur, som er et afbillede af Gud selv. Hvis man siger, at et menneske synder, fordi det er dets natur at synde, gør man synd til noget naturligt. En hund gør, fordi det er en hund; men et menneske kan også gø; hvis det ønsker det. Beviser det at mennesket er en hund? Nej, det fortæller os, at et menneske har valgt at gøre noget, som han ikke var skabt til at gøre. På samme måde kan man sige, at hvis et menneske synder, er det fordi at han har valgt at synde; men hans synd vil altid betragtes som noget unaturligt i Guds øjne. Mennesket er ikke skabt til at synde. B) behøver vi en syndig natur for at synde? Er det nødvendig at have indplantet syndighed for at gøre noget forkert? Absolut nej! Satan syndede i begyndelsen som den første, der ikke havde nogen syndig natur. Adam og Eva var de næste, der også syndede uden at have en syndig natur. De engle som blev nedstyrtet fra himlen, havde sikkert også en fuldkommen natur. Intet moralsk væsen behøver en syndig natur for at synde; men det kan, hvis det selv vil, leve et liv uden synd, sådan som Jesus beviste det.

Endnu en WordPress-blog