En særlig nåde!

En særlig nåde!

Gud lover os særlig nåde, når andre mennesker svigter os.

Denne nåde kan modtages når vi tilgiver dem, som Kristus har befalet os at tilgive. Når nogen sårer os vil Gud give os kraft til at tilgive.

Her er 10 punkter som kan være årsagen til at tilgivelse er nødvendig.

DE HAR:

 1. Lovet mig noget og ikke opfyldt deres løfte.
 2. Straffet mig for ting, jeg ikke har gjort.
 3. Straffet mig for hårdt for det jeg har gjort.
 4. Taget sig mere af de andre medlemmer i familien.
 5. Givet mig et dårligt eksempel.
 6. Forbudt mig at gøre ting, som de selv gør.
 7. Forventet for meget af mig.
 8. Ville gøre mig til noget, jeg ikke er.
 9. Ikke være der, når jeg havde brug for dem.
 10. Ladet deres dårlige humør og deres nederlag gå ud over mig.

Her har du en liste over hvad andre eventuel har gjort mod dig.

Prøv at lave en liste over dine egne fejl. Det er nemlig ikke nok at være optaget af andre. Selvransagelse er også nødvendig.

 • Dovenskab. Hvor ordentlig har du været. Har du drevet rundt; når du skulle have foretaget dig noget nyttigt.
 • Utaknemlighed. Har du takket dine forældre for de ting, for de ting de plejer at gøre for dig. God mad og hyggeligt hjem. De er ikke fuldkomne; men det er der ingen der er.
 • Usandhed. Har du gjort noget bag deres ryg, som ville få dem til at miste tilliden til dig? Har du af og til kun fortalt dem den halve sandhed, for at du kunne få din vilje?
 • Stædighed. Hvordan reagerer du, når de beder dig om at gøre noget?
 • Bitterhed. Har du næret nogen ting, en ond sæd, i dit hjerte, på grund af ting du tror, de har gjort for at såre dig?

Det er nødvendigt at koncentrere sig om kendsgerningerne. Der er altid fejl fra begge sider.

Tilgivelse for egne fejl må vi aldrig forsømme. Vi kan ikke give andre skylden for det vi selv er blevet skyldige i.

Beslutning: I mit hjerte skal alt være godt. Jeg tilgiver mig selv og tilgiver andre det de har gjort mod mig. Jeg beder Gud om tilgivelse og eventuelt også mennesker om tilgivelse.

Uselviskhed tilgiver og glemmer. Hellighed har en meget dårlig hukommelse, hvad andres overtrædelser angår.

Tænk på hvor meget Gud har været villig til at glemme og tilgive.

 

 

Endnu en WordPress-blog