Tag-arkiv: omstændigheder

Det er vigtigt at have styr på tankerne!

Det er vigtigt at have styr på tankerne og det som er i mit indre!

Når tankerne får lov at hærge frit kan det skade både udelivet og hjemmelivet. Da er det på høje tid at bearbejde det negative, som vil fortælle mig at jeg ikke  duer.

Desværre er det blevet helt normalt at være optaget med negative følelser og tanker både når det gælder udseende og væsen.

Der bruges alt for meget tid og energi på at give opmærksomhed til alt det som er negativt. Det påvirker de fleste meget kraftigt, så at livsglæden og tilfredsheden trues.

Ofte går det ud over det sociale liv, og mange relationer går tabt. Den anden side af dig bør også fungere. Det er ikke det sociale omgænge med andre det hele afhænger af. Det er heller ikke relationerne, der skal have al indflydelse på min personlighed. Nej; det er vigtigt at jeg tager mit liv alvorligt. Jeg skal leve det liv jeg er bestemt for.

Når det så er sagt, har vi alle brug for gode og holdbare venskaber. Det er ekstra kryderi på livets rejse.

Det er vigtigt ikke at lade de negative omstændighederne styre mit liv. Det er vigtigt at bevare initivet og styrken i det.

Mit liv skal ikke styres af dårlige omstændigheder, som kun byder på besvær og nytteløse vanskeligheder. I kølvandet bliver det fulgt af indbildske forestillinger.

Sådanne negative tiltag kan få dig til at tro at du ikke duer.

Det er en ond cirkel som skal stoppes, ellers tager den over og forstærkes. Det nedbryder og tærrer på kræfterne; men sådan noget kan bekæmpes og besejres. Det er muligt at bryde den onde cirkel.

Det er vigtig at trives med sig selv. Leve med  dig selv, og acceptere dig selv. Det gør man ved at tænke over hvad jeg skal gøre med mit liv. Det sætter dit liv under lup; men det er for at nærstudere, og omgås med dig selv og det du indeholder.

Hvad vil du fokusere på; når det gælder dig. Det findes en årsag til at et menneske kommer ud af kurs. Det begynder næsten altid i tankerne. Tankerne styrer min selvopfatning. Vi påvirkes af det der er omkring os, af det vi hører og ser. Det er ofte det negative som fanger vores opmærksomhed. Det kan også være perfektionisme, som helt kan forstyrre tilværelsen. Andres påvirkninger og udtalelser kan virke nedbrydende på din personlighed. Vi glemmer ofte at se helheden og går i detaljer.

Det handler om at se et andet perspektiv frem for sig. Alle de ydre faktorer spiller ind, og vi påvirkes både postivt og negativt.

Når jeg er opmærksom på farerne, og ikke giver rum for det destruktive billede af mig selv, får jeg mig selv tilbage, og kan komme videre med det jeg er bestemt til. Giv plads til Gud, og lad Ham vise dig hvad du er bestemt for. Der er en vej til Gud, som vi kan benytte. Gud har givet os en gave. Han gav os sin enbårne Søn Jesus, for at enhver som tror på Ham ikke skal fortabes; men have evigt liv. Jesus sagde det: Ingen kommer til Faderen (Gud) uden igennem mig. Vi bør sige ja til denne vidunderlige Guds gave, at tage imod Jesus. Jesu død på korset er min frelse. Jesu blod renser mig fra al synd. Jeg er tilgivet og kan stå ren indfor Gud. Da er Han ikke blot min Skaber; men også min himmelske Far. Hans verk i mig kan gøre en forskel. Jeg finder mig selv og min plads i livet.

Det handler om at leve i enighed med det som er mig, og som jeg er bestemt for. Tankerne om at jeg skal være perfekt bør ikke være det tonegivende. Det er meget bedre at udfordre sig selv. Jeg gør måske sager, som jeg aldrig har gjort før. Jeg kommer til at gøre fejl ind imellem. Livet er at gå i Guds skole. Vi lærer hele livet.

 

 

 

 

 

 

 

Det uforudsigelige!

Det uforudsigelige!

Ingen kan frasige sig det uforudsigelige. Sygdom og ulykker kan ramme hvem som helst. De fleste konfronteres med det på noget tidspunkt i livet.

Det stikker en kæp i hjulet for fremtidens planer.

Omstændigheder kan være en udfordring, manglende forståelse eller evner, belastende vilkår.

Ingen kan hive sig selv op og forbedre situationen.

Det er nødvendigt at kaste håndklædet i ringen. Det betyder ikke at jeg er ansvarsløs. Alt er mit eget ansvar og udgangen må jeg forholde mig til.b

Jeg kan ikke gøre andet end at se virkeligheden i øjnene. Dety jeg ikke kan ændre må jeg lade ligge og forsøge ændre det der ændres kan.

Undere og mirakler kan ske; men her er der andre vilkår som gør sig gældende. Det umulige er det som mennesket ikke klarer af. Det gør mennesket magtesløs.Det umulige bliver muligt, når vi lægger det i Guds hænder.

Det guddommelige er det der gør det umulige muligt. Derfor er det ikke forkert at være optimist. Jeg ved jo, at mit liv er i Guds hænder.

Det ender altid godt.

Et Jesus troende menneske har evigt liv. Hvad det indebærer kan jeg ikke forestille mig med mine jordiske begrænsninger; men jeg kan to det. – Jeg kan med hele min personlighed stole på Gud.

Nederlag skal medvirke til at lave noget om og det kan skabe et godt resultat på et enere tidspunkt. Katastrofer kan vendes til muligheder og sejr.

Vanskeligheder kan besejres. Giv ikke efter for frygten; men lev i håbet. Det levende håb er troen på en stor og Almægtig Gud.

Livet medfører også at man opdager sine egne fejl. Jeg har noget at arbejde med, nemlig mig selv. Det kan være svært at indrømme og erkende, at jeg nogle gange tror at jeg ikke er nogen.

Jeg sætter mig selv ud af spillet og ser mig selv som noget ubetydeligt.

På samme tid kan vi også have problemer med at sætte andre i mentale båse og kasser, hvor de slet ikke hører hjemme.