Disse modsigelser!

Disse modsigelser!

 

Der er mange modsigelser i Bibelen. Det skyldes at Bibelen består af myter siger man; men meget få af de mennesker der kritiserer Bibelen har virkeligt kendskab til dens indhold.
Endnu færre er i stand til at bedømme dets budskab. De fleste mennesker har aldrig læst hele Bibelen igennem blot en gang i deres liv. Deres påstand eller formodninger om Bibelens modsætninger bygger på andres opfattelser.
Ærlig og uforudfattet undersøgelse vil aflive hovedparten af de påståede modsigelser.
Bibelen gør ingen krav på, ej heller forsøg på, at forsvare sin guddommelige inspiration – den beviser det simpelt hen. Bibelens forfattere hævder igen og igen at det ikke bygger på menneskelig opfattelse.
Første Mosebog starter med ordene: og Gud sagde: 9 gange i det første kapitel. Erklæringen lyder: Siger Herren eller lyder det fra Herren, forekommer 23 gange i Det Gamle Testamentes sidste bog Malakias. Herren talte…… forekommer 560 gange i Bibelens første fem bøger. Esajas hævder mindst 40 gange, at hans budskab var fra Gud, og Ezekiel og Jeremias siger det samme henholdsvis 60 og 100 gange. Mindst 3800 gange i Bibelen erklærer forfatterne, at deres budskab var af guddommelig oprindelse.
Vor Herre Jesus Kristus citerede mindst 24 af Det Gamle Testamentes bøger. Han refererede til Daniel 22 gange, Esajas 40 gange, de fem Mosebøgerne og Salmerne 60 gange, og aldrig hørte nogen Jesus siger at begivenhederne og personerne var fabler eller folkelige overleveringer.
Paulus erklærede at hans budskab var fra Gud i kraft af Gud. Peter siger at Paulus skrev med den visdom der blev ham givet.
Mindst 600 citater fra Det Gamle Testamente omtales med henvisninger i Det Nye Testamente, og beviser at de to Testamenter skal betragtes som et samlet hele.
Gud er den store komponist eller kunstmaler og inspirerer Bibelens forfattere til at skrive efter hans diktat. Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,
2. Timotheus kapitel 3 vers 16: ” Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed.”
Johannes Evangeliet kapitel 14 vers 26: ”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.”

Endnu en WordPress-blog