Antinomisme!

Antinomisme!

En af fortidens yndede vildfarelser, som nu er ved at vinde indpas igen.

Antinomisme = er læren om at mennesket ikke kan opfylde Guds krav og derfor har lov til at leve livet, som de vil, og alligevel påberåbe sig Guds nåde.

Antinomisme = Lovløshed. Teologien går ud på at medlemmerne af en speciel religiøs gruppe er uden forpligtelse til at adlyde etiske eller moralske love.

Antinomisme er det modsatte af legalisme som fremhæver til lydighed ikke mod Gud; men til en samling religiøse love som er nødvendige for frelse.

Antinomisme = græsk anoma som betyder: Lovløshed.

Anomos = Lovløs.

Antinomisme er altså for dem der stadig ønsker at leve som fortabte. – Kommentar: Gud brød loven, fordi det var et dumt sæt regler. Sandheden er: Gud har ikke brudt loven. Læs i Bibelen: Jesus var syndfri, som det eneste menneske nogensinde: Derfor kunne Jesus tage vore synder på sig.

Romerbrevet kapitel 7 vers 4-11: ”Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham, der er opstået fra de døde, og vi bære frugt for Gud.  For dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksomme i vore lemmer, så at vi bar frugt til døden.  Men nu er vi løst fra loven og er døde fra det, vi før var fanget i, så at vi er tjenere i Åndens nye liv, og ikke i bogstavens gamle.

 Skal vi da sige, at loven er synd? Aldeles ikke! Men synden kom jeg først til at kende gennem loven. Begæret vidste jeg ikke af, før loven sagde: »Du må ikke begære!«  Men med buddet fik synden et påskud og vakte al slags begær i mig. For uden lov er synden død.  Jeg levede engang uden lov, men da buddet kom, levede synden op, og jeg døde. Buddet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død.  For med buddet fik synden et påskud og forledte mig og dræbte mig med det.”

En sådan lære sætter korsets betydning helt ud af kontekst. – Korsets betydning i antinomisme = Guds demonstration af kærlighed. Det betyder ikke soning fra synd.

Antinomisme er lig med (anti-lov)

Antinomismen afskaffer helliggørelsesprocessen.

Det er billig nåde. – Det er ikke Luthers lære.

Martin Luther sagde: Loven driver os til korset.

Når vi hører evangeliet, kan vi tage imod nåden og blive frelste.

Martin Luther: Loven bruges også i dit kristne liv til overbevisning, omvendelse og fornyelse. Det driver os til Kristus.

Ordet lydighed mod Gud eksisterer ikke i antinomismens lære.

Selvfølgelig forkynder vi evangeliet og lever på Guds nåde. – Uden lov er der selvfølgelig heller ikke brug for nåden.

Endnu en WordPress-blog