Det bitre menneske

Når nogen bliver skuffede er det vigtigt ikke at glemme Herren.

Det er så let at fordybe sig i menneskers uretfærdige handlinger. Det er også let at blive påvirket i en sådan grad af andre mennesker at det bliver til et kompromis med den standard som er ens egen.

Ingen behøver tvinges til forandring når det ikke gavner den åndelige vækst. Ingen skal tvinges til at blive som andre eller på nogen måde sammenlignes med andre.

Bitterhed har ødelagt skarer af mennesker, der bekender sig som kristne. Det er bedre at søge til steder hvor troen opbygges og muligheder for en stabil udvikling kan finde sted.

Bitterhed kommer af en såret ånd, en dyb skuffelse over nogen eller noget. Det er helt naturligt at der kommer reaktioner på forkerte handlinger begået af andre. Vi burde have indbyrdes kærlighed i vore fællesskaber så at vi hjælper og støtter hinanden; men desværre er det ikke altid sådan når det gælder menneskelige relationer. Alle får vi knubs igennem livet på grund af uretfærdigheder der begås. En skuffelse over noget kan være begrundet eller ubegrundet. Det kan være stort eller bagatelagtigt.

Hvor opstår skuffelserne og det som forårsager at vi bliver såret?

Meget ofte starter det i familien. I relationer mellem mand og kvinde. Ægtefæller. Voksne og børn. Søskende. Det forekommer desværre ofte i menighedssammenhænge. Kirkefolket behandler ikke altid hinanden som de burde.

Hvad er tegnet på bitterhed?

Hårde ansigtstræk. Sammenbidthed, hårde og indfaldne øjne.
Tager intet hensyn. Ligeglad med andre og selvisk.
Utaknemligt væsen. Forventer påskønnelse uden at yde andre den.
Smiger. Man skamroser nogle og dømmer andre.
Trækker sig ind i sig selv. Tre skridt fra livet.
Dominerende i venskab. Giver sig for meget af med en snæver vennekreds.Nærer en unaturlig frygt for at miste en nær ven.
Kun tilsyneladende glad Overfølsom, vanskelig og nærtagende.

Hvad er der at gøre?

Se sig selv i spejlet.

Find ind til bitterhedens årsag.

Tal med andre om de negative oplevelser på en positiv måde. Ikke med bitterhedens stemme.

Det er også nødvendigt at nogen forstår det og tager alt der bliver sagt seriøst.

Gud lover særlig nåde, når andre mennesker svigter os. Bitterheden opstår når vi glemmer at tage imod Guds nåde. Tilgivelse og nåde følges ad.

Det er en umulighed at leve et helt liv uden at møde nogen der sårer eller fornærmer os. Vi er nødt til at indstille os på at tilgive dem der behandler os uretfærdigt eller på anden måde forsøger at skade os. Der er en fare for at vellykket skade på et menneske kan forvolde et selvødelæggende mønster. Der findes rundt omkring os sådanne mennesker der har lidt overlast. Vi må tage os i egen barm og ransage os selv. Hvordan påvirker vi andre mennesker? Er vi med til at løfte op eller medvirker vi i nedbrydende og ødelæggende processer?

Når nogen sårer os vil Gud give os kraft til at tilgive. Det medvirker eller giver en lille chance for at hjælpe modparten som sårer. Det hjælper også den sårede til at kommer videre med livet uden at blive fanget i bitterhedens ødelæggende gift.

Selvet siger: Tag hævn. Det er imidlertid en hel forkert fremgangsmåde.

Næste artikel vil med hjælp af et skema behandle bitterhed med tre punkter som udgangspunkt.

  1. Det du kan se.
  2. Det Gud kan se.
  3. Det Bibelen siger.

Ødelæggende planter skal rives op med rode.

Endnu en WordPress-blog