Thomas

Øjet–         som ønskede at se

Skriftsteder i forbindelse med denne discipel er: Lukas Evangeliet kapitel 11 vers 28 ”Salige er de, som hører GUDS ORD og BEVARER DET.” Et andet skriftsted er fra Johannes Evangeliet kapitel 20 vers 25 ”Hvis jeg ikke får set… tror jeg det ikke.”

Enhver discipel har sine spørgsmål. Sådan er det også med Thomas. Han er ikke meget anderledes andre mennesker. Vi hungrer alle efter realiteter. Det at udforske sandheden er centrum i alle menneskers undersøgelser. Undersøgelserne fører mennesket af mange veje, tusinde veje måske. Det vi søger er i virkeligheden Gud.

Thomas sagde: Hvis jeg ikke får set….tror jeg ikke. Det er vel meget menneskeligt. Vi vil have beviser. Vi vil se det sort på hvidt.

Thomas mødte imidlertid den levende Herre. Han fik beviset. Han stod foran Jesus og stak fingeren ind i hans side. Thomas stod overfor Jesu opstandelseslegeme og det havde sår mærker i siden. Thomas stod der med tårerne og bekendte sin loyalitet mod sin Herre.

Thomas’ stemme lyder stadig. Mennesker i dag oplever Jesus. Det er ikke bare en teori; men en erfaring. Det er forståeligt nok at mennesker der ikke kender Jesus ikke forstår hvad det er kristne mennesker snakker om. Det lyder som det rene eventyr. Thomas var ikke anderledes end alle andre. Han var et almindeligt menneske; men Thomas mødte sin Herre. Han fandt hvad han søgte. Søg og du skal finde. De mennesker der har mødt Jesus får erfaringen og véd hvad det handler om. Det er noget der sker i menneskets indre som ikke kan forklares. Det er bestemt ikke hverken fantasi eller drømmeri.

Vi har ikke som Thomas set ham i opstandelseslegemet i al hans herlighed. Det må vente. Det varer måske ikke længe før brudgommens røst hvisker: ”Rejs dig, min elskede, og følg mig!”

Det vi holder fast i nu indtil den dag vi ser ham ansigt til ansigt er bibelverset: Salige er de, som ikke har set og dog tror.”

Jesus og Thomas havde deres egen lille samtale der de stod sammen. Da Thomas opdagede at det var Jesus udbrød han: ”Herre, min Gud!” Jesus svarede ham: ”Nu tror du, fordi du har set mig. Lykkelige (salige) er de, som ikke har set og alligevel tror.” Disse vers står nedskrevet i Johannes Evangeliet kapitel 20 vers 28-29.

Historien om Thomas og Jesus kan læses i bibelen på hverdagsdansk

Det Thomas i virkeligheden sagde med sine ord var: Omformuleret:

HVAD ER – SANDHED?

Det er et ærligt spørgsmål. Mange har stillet det spørgsmål.

Pilatus der var med under Jesu korsfæstelse spurgte. Millioner af andre mennesker har spurgt. Hvad er sandhed? Der er et andet spørgsmål som ofte stilles og det er: Er der virkelig nogen mening med livet?

Vi fødes ind i verden og vokser op med lærdom og opholder hos her en tid hvorefter det hele slutter. Hvad er meningen med det? Nogle er mere heldige end andre. Nogle har bedre vilkår end andre. Vi i vores verden har kæmpet for at opnå gode vilkår.

Gud har imidlertid nedlagt evigheden i vore hjerter og givet os en vis føling med sandheden, ellers ville vi ikke stille den slags spørgsmål. Vor generation er i store vanskeligheder fordi den ignorerer Guds vidnesbyrd om sandheden. Disse vidnesbyrd er indbygget i en del af vor tankeproces. Enhver der ved hjælp af logikken vil prøve at benægte (fornægte) sandheden (Gud), benytter sig af ubeviselige argumenter. Den der ærligt søger efter livets realiteter, går ud fra to ting:

SANDHEDEN EKSISTERER.

Det er udgangspunktet for at søge. Sandheden kan ikke altid bevises. Alle vore logiske tankekæder bygger på nogle faktorer, som vi er sikre på. Nogle gange tager vi fejl; men ikke alle gange. Det er svært for et menneske at leve et helt liv som om der overhovedet ikke eksisterer nogen sandhed. Argumentation bliver svær at fremføre. Det at der ikke er nogen sandhed er svær at underbygge, så er man udenfor logisk tankegang.

Tænk på en mand, der klatrer op ad en bjergskråning. Før han kan flytte sine fødder eller hænder fra det sted, hvor han står eller holder sig fast, må han være sikker på, at det næste sted, han søger op på, virkelig kan bære ham. Hvis han uden videre giver slip, falder han måske. Det samme gælder for et menneske, som leger med en filosofisk teori, der er i modstrid med den af Gud indbyggede erkendelse af sandheden. Hvis han gør vold på den opfattelse, har han mistet ethvert ståsted og falder ned fra klippen til sin egen undergang. Sandheden eksisterer; den er letfattelig og er vort nødvendige livsgrundlag. Hvis vi fornægter den, er det at vi lever i illusionernes og dagdrømmenes usikre verden.

SANDHEDEN KAN ERKENDES.

Det er en følge af den første antagelse. Når vi finder den realitet, vi søger efter, kan vi også bygge på den.

Her kan vi betragte en videnskabsmand, som søger løsningen på et problem. Han tager for givet, at der gives en løsning. Han bruger sine instrumenter og finder et bevis, der bekræfter hans teori.

Hvad med det menneske som siger at der ikke eksisterer nogen realitet. – derfor kan den ikke bevises. Videnskabsmanden tager for givet at hans teori er rigtig. Han mener at have beviset; men der er nogen der ikke kan se beviset. Teorien kan være forkert; men det kan også være rigtigt. Det må komme an på en prøve.

Gud har klart anvist os den vej der fører til erkendelse af hans eksistens.

Bibelen taler om det: Hebræerbrevet kapitel 11 vers 6 siger: Uden tro er det umuligt at have hans velbehag; thi den, som kommer til Gud, må tro, at HAN ER TIL og LØNNER dem, der søger ham.”

Vi må gå ud fra at sandheden både er universal og endelig. Vi forventer at hvad der er sandhed i dag også er det i morgen og i fremtiden. Sandheden må betragtes som det sikre grundlag. Sådan må det være i alle antagelser både videnskabelig, kunstnerisk og i den menneskelige tilværelse vi opbygger.

Tyngdeloven er endegyldig og uforanderlig.

Sandheden er noget man kan opdage; men det kan ikke opfindes.

Opfindelse er udnyttelse af allerede eksisterende kendsgerninger.

Livet har sine faste love, som vi kan udforske og derved finde frem til sandheden. Vi kan fornægte sandheden; men vi vil aldrig kunne ændre den.

Vores generation har forsøgt at lave om på Guds absolutter; men vi har også måttet betale den frygtelige pris. Det koster dyrt at pille ved og modsætte sig vor indbyggede opfattelse af sandhedens uforanderlige realiteter.

Endnu en WordPress-blog