Tag-arkiv: tro

Håb!

Håb
Håb

Det er et rigtigt godt ord. Vi har alle brug for håbet for at kunne leve. Det, vi håber på, afslører hvem vi er.

Det giver os kræfter til at overkomme tilsyneladende uovervindelig modstand.

Håbet gør at vi ikke giver op.

Selvom alt ser ud som om det vil gå under, er håbet til stede vil man alligevel plante et træ i dag.

Håber drømmer og baner sig vej ud af den tilsyneladende aktuelle virkelighed.

Er der krig, håbet drømmer sig til fred. Håbet drømmer altid om en udvej.

Uden håb er alt håb ude og alt går i stå.

Håbet fortæller alt om hvem vi er: Det afhænger af hvad vi håber på, hvad vi kommer af og hvor vi vil hen.

Håbets drømme kan være dødsensfarlige. Eksempel: Abraham Lincolns håb om slavernes frigørelse. Martin Luther Kings håb: ”I Have a Dream.”

Håb handler om forsoning og harmoni; men modstanden og uviljen kan ødelægge drømme.

En skøn drøm er at sorte og hvide krammer hinanden og holder i hænder.

Håbets drømmer overens stemmer ikke med virkeligheden. Både fremtid og fortid har betydning for at håbets drømme vil kunne virkelig gøres.

Mangler og savn får håbet til at drømme om forandringer. Dette håb skaber tale i nutid og henter eksempler fra fortiden, for at ændre fremtiden. Det kan koste kamp at forandre. Der er noget der umiddelbart er muligt i den nære fremtid, alt det andet skal der kæmpes for hen af vejen. Det kan være dødsensfarligt.

Nogen viser sympati, andre øver stor modstand. Håber retter sig mod fremtiden. Det der er sket kan ingen håbe på; men fremtidens begivenheder kan vi håbe på falder godt ud.

Det er nutiden der rummer forbindelsen til det fremtidige mulige.

Håbets modsætning er frygten. Det onde har også et håb om at lykkes, og det kan blive til fare for det gode.

Hvornår er alt håb ude?

Er det muligt at håbe for meget, at have for store forventninger?

Jeg synes det ville være at stagnere, hvis vi udnævner en bestemt virkelighedstilstand til håbets fulde virkeliggørelse. – Da er alt håb ude.

Vi vil aldrig kunne undvære håbet. Fælles håb er også vigtigt. Vi kan aldrig vide hvad vores håb og handlinger vil føre til. Håb er også at acceptere katastrofen.

Det er umuligt at tro; hvis ikke vi har et håb.

Hebræerbrevet kapitel 11 fortæller om troskæmperne og forklarer for os hvad tro er i vers 1: ”Hvad er tro? Tro er en tryg og fuld forvisning om, at det, som vi håber på, vil ske, og en overbevisning om en virkelighed, vi ikke ser.”

I 1. Korinterbrevet kapitel 13 læser vi kærligheds kapitlet. Det sidste vers siger: “Der, hvor alt andet forgår, vil der være tre ting, som består: troen, håbet og kærligheden – og størst af dem er kærligheden.”

 

Tro håb og kærlighed
Tro håb og kærlighed