Humanismen

Humanismen!

Humanismen er i vores tid noget der påvirker vores samfund mere end nogensinde. Det er ikke bare samfundet som sådan; men det begynder også at blive en del af mange kirkers teologi.

Humanismen kan ikke forenes med kristen tro, som mange foregiver. Humanismen er for mange næstekærlighed; men det er ikke sandt. Den kristne næstekærlighed bygger på agape. Det er Guds Faderhjertes kærlighed.

Humanisme derimod bygger på og fokuserer på mennesket og dets fornuft. Humanismen bygger ikke på Guds tro. Det bygger på mennesket. Næstekærligheden i humanismen bliver meget egofikseret.  På den anden side findes der meget godt i humanismen; men i humanismen tager mennesket Guds plads. Det handler om at leve ud sin følelser, og følge sit hjerte. Mennesket er en fri skabning, som ikke behøver at være afhængig af noget eller nogen. Mennesket har en egenværdi, og behøver bare at leve ud fra det.

Kristendommens ledetråd er Bibelen og den siger noget helt andet. – Bibelen taler også om følelser og om næstekærlighed. Det har noget med hjertet at gøre. Ordsprogenes Bog kapitel  4 vers 23: ”Frem for alt: Vogt dit hjerte, for derfra udgår livet.”

Her i Bibelverset formanes vi om at passe på vores hjerte. Når vi taler om hjertet, taler vi om vores indre. Meget vil påvirke os. Vi bombarderes hver dag med indtryk og meninger. Vi må trænes op til at ikke bare følge op alt vi hører og ser; men være påpasselig med hvad vi giver plads i vores indre menneske. Jesus siger noget om hjertet og det kan vi læse om i Mattæus Evangeliet kapitel 15 vers 19: ”Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser.”

Det er ikke altid at vi skal følge vores hjerte. – Det er ikke altid vores følelser det handler om.

Vi kan få impulser og tanker som overhovedet ikke kommer fra Gud. – Det handler om at følge Jesus og lade Guds Ord være min rettesnor.

Alle de meninger vi påvirkes af bør analyseres, og under bøn kan vi skille skidt fra kanel. De tanker der kommer fra Gud, vil skinne klart igennem når vi under bøn kommer til klarhed. Guds tanker bekræftes af Guds Ord. I vores hverdag i kirken såvel som i samfundet påvirkes vi af alt muligt. Vi skal tage beslutninger og vi skal udføre handlinger. Det konfronteres vi med hver dag.

Hvor er det vigtigt at være ledt af Helligånden og have klarhed over hvad Gud vil.

Den ægte kærlighed er Agape og det er kærligheden fra Guds Faderhjerte. Den kærlighed kan præge også vores hjerter.

Endnu en WordPress-blog