Er Bibelen Guds Ord?

Er Bibelen Guds Ord?

Tag endelig ikke fejl af det – Bibelen er kommet for at blive!

Bibelen er en bog fra Gud om Gud. Beretningen om hans kærlighed til mennesket. DENS CENTRALE SKIKKELSE ER JESUS KRISTUS. – Gud iklædt menneskeskikkelse. Bibelen beretter om hans evige tilværelse, fødsel, liv, død og opstandelse.

Jesus besøgte vor jord for at bane vej til himlen. Bibelen fortæller os at mennesker skal dele det nye rige med Gud, som medlem af hans store familie.

Bibelen er ikke nogen almindelig bog. – Den adskiller sig fra andre bøger., fordi den er skrevet af mennesker som lyttede til Guds røst. De ord der blev nedskrevet er mere end menneskelige. Bibelen er skrevet med ildskrift, og dens ord er friske som vinden og rene som bjergkildens vand.

Bibelen er ikke en historiebog. Den er ikke en digtsamling. Den er ikke en eventyrbog. Det er heller ikke nogen etik bog, ej heller en moralbog.

Bibelen er en enestående beretning om menneskets problemer og Guds eget svar: Evangeliet om frelse fra synd i Jesus Kristus.

Bibelens rigdomme kan ingen udtømme. Vi kan vokse fra enhver anden bog. I Bibelen findes der ufattelige dybder af visdom.

Der er folk der ikke vil læse Bibelen. De er bange for at møde forfatteren. Fordi, de ved at de ikke er rede til at møde ham. Når man ikke læser Bibelen er det et tegn på at man forkaster den. En sådan forkastelse af Guds Ord skyldes ikke manglende bevis for dens sandhed; men mangel på ærlighed, moralsk mod og renhed.

Endnu en WordPress-blog