Dårlig moral ødelægger os

Dårlig moral ødelægger os!

Umoral er ikke noget vi taler om i vore dage. Det har i hvert fald flyttet sig når det gælder forståelsen af hvad umoral er.

De fleste af os er kommet til kort når det gælder moral. Her må vi sande at vi alle har syndet og vi har brug for Guds nåde.

Det er svært at afgøre og påvise hvad der er dårlig moral iblandt kristne. Det foregår som regel i det skjulte. Her behøves der åndelig bedømmelsesevne, og det er en sjældenhed. Der foregår meget der er uretfærdigt også blandt os kristne; netop på grund af vores manglende bedømmelsesevne.

Den mest udbredte synd er umoral, og sørgelig nok hjemsøger den også kirken, og især unge kristne. Der er ikke tilstrækkelig oplysning, som kan fremme forståelsen om dens farer.

Hvem andre end Gud ved hvad der foregår i det skjulte? Hvem andre end Gud ved hvad der bevæger sig i et menneskes tanker og hjerte?

Ingen andre end Herren selv kender til dette sørgelige billede.

Ordsprogenes Bog kapitel 6 vers 27: ”Kan man bære gløder i favnen, uden at tøjet svides?”

Umoral undergraver karakteren. – Den eneste måde er at kæmpe sig fri af den fortærende ild.

Næste artikel vil handle om det.

Endnu en WordPress-blog