Tag-arkiv: ensomhed

Når vejen kan føles mørk og lang!

Når vejen kan føles mørk og lang!

 

Ung eller gammel – vi kan alle på tidspunkter i livet kæmpe med noget i livet som kan gøre ondt. Når vi taler om det bliver det lettere. Det kan være svært.

Den der selv har prøvet det tunge, forstår det hele meget bedre. Den som har mødt mennesker, og delt liv med dem i svære stunder, som har set ind igennem facader og været inde bag murene, er ydmyg og ved at alle kan havne i et sådant dilemma af psykisk dårlig helse.

Det forekommer også blandt unge. Det er noget der til alle tider har fundets i alle generationer og aldre. Det som vi ofte kæmper med er følelser af ubehag, angst, afsky eller nedstemthed.

Vi har alle et basisbehov. Vi behøver at føle samhørighed og tilhørighed. Vi værner også dem vi elsker, for at vi ikke vil miste dem.

Det er ikke altid så let at styre omstændighederne. Det er bedst at lægge det alt sammen i Guds hænder. Når vi vil tage hånd om os selv bør vi lægge det hele i Guds hænder.

Vejen ud af angst, nedstemthed, ensomhed eller isolering er en sti som Guds folk vandrer i; men der vi mest trygge er når vi vandrer sammen.

Vor tids folkesygdom!

Vor tids folkesygdom!
Sorg

Undersøgelser viser at stress er en folkesygdom som rammer mange af os. Hver 10ende dansker får perioder i livet, hvor det er svært at overkomme en almindelig hverdag.

Stress symptomer påvirker os mentalt. Det er netop det der ikke altid forstås af omgivelserne.

Det kan for nogen være en kort periode, og for andre en længere varende periode. Hjælp i ret tid kan formindske skaden. Hvor skal hjælpen komme fra? Det er ikke altid så let for omgivelserne at forstå, når noget er ved at gå galt.

Andre spørgsmål der gør sig gældende er: Hvordan kan vi leve med det? – Hvordan kommer vi videre?

Her er der to relevante spørgsmål, som burde have et svar. Et spørgsmål der ikke er så let at besvare er imidlertid: Hvorfor det er blevet så almindeligt i vore dage at blive ramt af stress?

Vi har måske alt for travlt og sandsynligvis alt for store arbejdsopgaver. Vi glemmer helt at stoppe op og hvile. Vi kan ikke sige ”nej” til alle de opgaver vi påtager os.

Sørgmodig

Pludselig går alt i stå for et menneske. Det taber livsgnisten. Resurserne slipper op. Vi kender ikke vore begrænsninger. Vi har travlt på arbejdspladsen, i fritiden og i hjemmet.

En sådan periode kan vende op og ned på et menneskes liv. Udgangen er svær at forudse. Det går bedre for nogen end for andre. Omgivelserne og netværket har stor betydning for udfaldet.

Mange mister deres arbejde i forbindelse med stress. – Andre står pludselig foran en skilsmisse, og det forbedrer ikke tilstanden. Stress er i og for sig noget der går over; men de tilstødende problemer kan forværre hele situationen. Det er de tilstødende problemer der vælter læsset.

Mentale forstyrrelser er angreb på psyken, og følelsesmæssigt bliver der ubalance.

Symptomer: Nedtrykthed, ensomhed, angst, søvnløshed osv. I en sådan tilstand har du brug for dine nærmeste, vennerne o.a. De fleste har for travlt til at yde hjælp, og at være der for deres pårørende. – Det er måske også svært at takle, og ofte bliver relationer og venskaber ødelagte. Et menneske kommer på den måde helt ud af kurs. De manglende resurser gør det svært at tage de rigtige beslutninger. Magtesløshed og manglende styrke, gør mennesket til et let offer. Et menneske der psykisk er ude af balance er et let offer for omgivelserne. Mennesket bliver afhængig af andre; men andre kan udnytte situationen til egen fordel. Et menneske som er svækket tager ikke altid de rigtige beslutninger, og så kan det gå galt. – Det kan blive svært at rette op på igen, når først det er kørt af sporet.

Det er godt at være rustet med en god barndom, en stærk tro på Gud, muligheder for et arbejde og venskaber. Uddannelse. Kundskab. – Der er meget af det som før var menneskets styrke, som alligevel i baggrunden, kæmper for at vende tilbage. Det er med til at føre personen videre på længere sigt.

Mange oplever deres livs værste mareridt, og de fleste forstår ikke hvad det handler om, og er ikke i stand til at hjælpe på den rigtige måde. De som kommer ud på den anden side har erfaret, at der ikke var mange der var i stand til at støtte, og hjælpe i den svære tid. De få der gjorde en forskel ved at stille op, bliver en slags helte som aldrig bliver glemt af det menneske som havde brug for hjælpen.

I nogle tilfælde er mennesker med en sådan prøvelse nødt til at begynde helt forfra med et helt nyt liv. Nye venner, omgivelser og netværk er eneste vej til at komme videre.

De fleste der går ned på den måde for en periode oplever at al styrke forsvinder, magter ingenting, hjælpeløs, afhængig af andres hjælp. Ligger på sofaen eller sidder i en stol og græder. Samler lidt kræfter, for at gøre de mest nødvendige ting, og håber at det går godt.

Ruineret

Når et sådant menneske ser lyset inde i den mørke tunnel, kommer det ud til en hel ny virkelighed; men hvordan ser den virkelighed ud. Der kan være sket så store forandringer, at personen har svært ved at finde sig selv i alt det nye. Det kan være at den nye virkelighed er arbejdsløshed, så skal man til at finde et nyt arbejde. Det kan være skilsmisse eller et nyt miljø, som er totalt fremmedgjort fra det der var før krisen opstod. Det kan være virkeligheden er økonomisk ruin. Det kan jo være helt chokerende at vågne op til den nye virkelighed. Det kan være du møder en masse fordømmelse og forkastelse fra dine omgivelser. En ny begyndelse kan være svær. Omstændighederne kan gøre det helt umuligt for en person at blive sig selv igen. Der er ikke andet at gøre end at tage kampen op.

En ny begyndelse er ligesom en opbygning af et nyt tankemønster. Ubalance har ødelagt det gamle tankemønster. Det er måske meget godt at få noget nyt bygget op i stedet for alt det fra fortiden. Resultatet af en ny begyndelse afhænger af hvordan det nye tankemønster bliver bygget op.

De fleste der kommer ud af en sådan krise, forandrer deres holdninger og attitude til deres omgivelser. De er mere på vagt, og det handler om at beskytte sig selv, og bevare stabiliteten og finde balancen i aktivitet og hvile.

Hjemløshed


Hjemløshed!

Hvad er hjemløshed?

Er det at nogen mangler et sted at bo?

Det er den almindelige forståelse af hjemløshed.

Hjemløshed kan have en hel anden dybde; end at mangle et sted at bo. Det kan nemlig bunde i at spørgsmålet opstår: Hvor hører jeg hjemme?

Hjemløshed har meget med det sociale liv at gøre. – Jo, vi har høj livskvalitet med mange muligheder; men mange er ensomme.

Selv midt i foreningskulturen kan vi være ensomme. – Der er mange former for fællesskaber. Der er også kirkefællesskaber.

Vi har i et demokratisk land ret til selv at bestemme vore fællesskaber; men hvad kan vi udrette, eller hvad får vi ud af fællesskabet vi har valgt. Udvikler det mig? – eller er det bare for at være sammen med andre, for at komme lidt ud? Det er faktisk muligt at være sammen med andre og alligevel være ensom.

Ensomhed har nemlig ikke noget at gøre med, hvor mange personer vi omgås eller har omkring os. Selvom jeg er alene behøver jeg ikke at være ensom. – Ensomhed har dybere rødder end som så.

Ensomhed kommer af manglende accept, forkastelse, undertrykkelse, kontrol og uløste konflikter.

Et fællesskab skal kunne udvikle et menneske.

Samfundet som sådan er et fællesskab. I samfundet findes der mange ensomme.

Kirken er også et fællesskab. Det kan for nogen være en dårlig oplevelse. Her kan der være fordømmelse, misforståelser, sladder m.m.

Fællesskabet med Gud er ikke altid i overensstemmelse med kirkefællesskab. Gud vil at et menneske skal vokse i troen. Det åndelige liv skal ikke stagnere; men vokse. – Gud kan fjerne ensomhedsfølelsen. Guds faderkærlighed gør at et menneske føler sig elsket. Det er en fantastisk åbenbarelse at opdage. Jeg er et Guds barn og elsket af min himmelske Far.

Vejen til Gud går gennem Jesus Kristus. Når jeg åbner mit hjerte for Ham og mine synder bliver tilgivet på grund af at Jesus døde for mig. Han tog al min synd på sig og genforenede mig med min skaber. Det som stod mellem Gud og mig, mine synder fjernede Jesus fra mig. Nu er Gud min Far og hans kærlighed overgår al forstand. Mennesker kan mishandle hinanden i en sådan grad at det ikke er til at beskrive med ord. Ja, endog i et kristent fællesskab kan det blive til et mareridt.

Gud er helt anderledes. Han er hellig og fuldkommen og derfor er Guds kærlighed noget der fjerner ensomhedsfølelsen.

Vi har som mennesker brug for hinanden; men det er ikke altid det lykkes for os.

Mange fællesskaber er bygget op på en elite og de styrer det hele. I smågrupper kan der ligeledes være dominanter, som vil bestemme og kontrollere hele gruppen.

Det er en udfordring at være med i et fællesskab og udvikle sig. – Der er også mange unge der føler sig udenfor og er ensomme.

Rummelighed og social forståelse er grundlaget i de fleste fællesskaber; når de skal beskrive sig selv; men alligevel er det svært at skabe det gode fællesskab.

Nogle mangler motivet til at udvikle sig og de skal hjælpes i gang. – Andre dominerer så voldsomt at det faktisk fratager andre friheden og muligheden for at vokse. Mange dominerer og kvæler andres udvikling.

Mange længes efter fællesskab. Et fællesskab der rummer accepten af mennesket. Et fællesskab der giver mening og livskvalitet.

Velfærd handler ikke kun om ydelser og servicetilbud. Det handler om menneskets værdi.

Manglende accept betyder eksklusion. – Det kan påvirke helbredet.

Der er nok aktivitet for alle; men når det gælder det sociale område, og talent udvikling er vi mange steder kommet i den situation hvor det faktisk er opslidende at være med.

Et godt fællesskab skaber gode relationer, og giver rammer der udvikler.

Det er en udfordring for alle der er med i et fællesskab.

Vi må vise hinanden interesse og opbakning.

Det er en fælles sag at være med i et fællesskab.

Konklusion: Det perfekte og fuldkomne fællesskab opnås ikke i dette jordeliv; men vi kan altid gøre det bedre og så godt vi kan. Det fuldkomne er Gud selv og det fuldkomne er på den anden side i det himmelske hjem. Her på jorden vil jeg altid være en fremmed på vej til mit rette hjem.