Tag-arkiv: ensomhed

Ensom eller alene!

Ensom eller alene!

Overskriften i dette indæg ensom eller alene er to forskellige ting. I det danske sprog er vi heldige at have to ord som kan betyde det samme; selvom der er to forskellige ord; men det kan også betyde to forskellige ting.

Det er muligt at være alene uden at være ensom. Det er også muligt at være ensom selvom man ikke er alene.

Ensomhed har nemlig noget at gøre med min psyke og mit indre. Er psyken skadet eller svag er følelserne bedrageriske, og ensomheden bliver en plage og en pine; men det hjælper ingenting; selvom jeg bevæger mig ind i et fællesskab.

Alene eller ensom? Bibelen giver os ord til at være i savnet om fællesskab med andre – og fortæller os, at vi ikke er (helt) alene.

Bibelen har flere eksempler på mennesker, der lever i social isolation. Det første menneske Adam var ensom i haven; men han var ikke alene. Gud var i haven. Dog blev det sådan at Gud konstaterede at det var godt for Adam med en medhjælp, en ven at leve sammen med. Her kom Eva ind i billedet.

I Bibelen findes der også et andet eksempel, allerede i de første blade læser vi om Josef. Han tilbringer mange år i et mørkt fængsel; inden han vinder anerkendelse igen. Livet er uforudsigelig og ingen ved hvad der kan ske. Den ene dag er alting godt, og den anden dag er det hele ved at gå i opløsning. Tiderne skifter og omstændighederne ændres, kun de færreste har indflydelse på det der sker.

Der findes også en anden person fra Det Gamle Testamente med navnet Moses. Han havde også tider i isolering og ensomhed.

Ligeså også profeten Elias der flygter ud i ørkenen. Han tilbringer 40 dage og nætter på Horebs bjerg. Han flygter fra en vred dronning.

Bibelen giver mange eksempler på ensomhed og isolering; men Gud møder ofte mennesket der i ensomheden, giver dem visioner og vejledning. Herren skal stride for eder, og I skal være stille derved.

Bibelen taler også om mennesker som vælger at være alene helt frivilligt. Årsagerne er mange. Johannes Døberen opsøgte ørkenen. Der var han tryg. Når Johannes døberen kom til den store by fik han altid problemer. Johannes Døberen mistede livet ved halshugning. Det skete som konsekvens af det han forkyndte når han var i fællesskabet. Johannes døberens tjeneste gik ud på, at folk kom til ham og ikke omvendt. Folk der ville betjenes af Johannes Døberen kom ud til ham i ørkenen; også Jesus mødte Johannes Døberen derude i ørkenen. Her blev Jesus døbt af Johannes og profetiske ord om Jesus blev sagt, og bekræftet for alle de tilstedværende.

Jesus var 40 dage i ørkenen; men han mødte Djævelen derude i det øde. Han blev fristet; men stod Djævelen imod.

I hele Jesu jordeliv var han omgivet af folket, sine disciple m.m.; men af og til søgte han ensomheden, for at være alene med sin himmelske far.

Ensomhed og tomhed, meningsløshed er at være adskilt fra Gud. Jesus oplevede det på korset. Jesus udbrød: Min Gud, hvorfor har du forladt mig. Ensomhedsfølelse når man bliver svigtet eller vi mister nogen vi har kær. Det påvirkes vi af.

Ensomhedsfølelsen når et menneske udstødes eller er foragtet. Jesus forstår og er i dag vores bedste ven. Tolderen Zakæus mødte virkelig Jesus. Mange mennesker så Zakæus da han kom ned fra træet; men det vigtigste var at Jesus så Zakæus oppe i træet, og befalede ham at komme ned fra træet. Jesus gæstede Zakæus. Jesus vendte op og ned på Zakæus’ liv.

Der kan opstå dybe sår imellem mennesker. Det hedder brudte relationer. Noget bliver ødelagt. Forligelse synes umuligt. Det at tilgive er den ene side af sagen; men muligheden for genopbygning er ikke altid muligt. Det er ikke muligt at bygge varig relation; når det samme problem opstår igen og igen. Det slider alt for meget på et menneskes psyke at fortsætte i en relation på de samme vilkår igen og igen. Et under kan ske, så at det er muligt; men det sker ikke i alle tilfælde. I de fleste tilfælde går tiden bare i det samme destruktive spor år ud og år ind.

Jeg tror på at Gud i en sådan situation giver sit barn nåde og mulighed for at finde nye veje der giver mening og fremtid. – Relationer er desværre ikke altid holdbare. Mange eksempler fortæller os det.

Vi er kaldede til fællesskaber og vi længes efter det når vi savner det; men for at have balance i følelseslivet og psyken er det bedste vi kan gøre, først og fremmest bygge relation til Gud som er min himmelske Far. Det er Guds relationen der bygger op og giver styrke for hver eneste dag du har fået på denne jord. Guds relationen kommer med det guddommelige til mennesket og da kan trygheden og freden bevares i vores indre, på en sådan måde at vi kan sige alene; men ikke ensom.

Er det muligt at begynde forfra? Ja, Bibelen svarer på spørgsmålet. – Han begyndte igen. Læs bare om den fortabte søn som vender hjem til Faderhuset efter mange år i landflygtighed. Et liv med mange års problemer i dårligt miljø, kan nedbryde et menneske, også i kristent sammenhæng.

En sådan genoprettelse gør et menneske taknemlig; men også mere skærpet; når det gælder dårligt miljø. Hellere alene end at leve i et destruktivt miljø.

Bibelen fortsætter med henvisninger til dette emne: ENSOMHED.

Læs f.eks Psalme 25: Vend dig til mig, og vær mig nådig, for jeg er ene og hjælpeløs.

Læs også Pslame 27: Min far og mor har forladt mig, men Herren tager mig til sig.

Også i 5. Mosebog kapitel 31 kan du læse: Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og nær ikke rædsel for dem, for Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.

Afslutningsvis kan vi læse: Missionsbefalingen i Mattæusevangeliet kapitel 28: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Guds barnet er aldrig alene.

Hvor mon alle er henne.

 

Når vejen kan føles mørk og lang!

Når vejen kan føles mørk og lang!

 

Ung eller gammel – vi kan alle på tidspunkter i livet kæmpe med noget i livet som kan gøre ondt. Når vi taler om det bliver det lettere. Det kan være svært.

Den der selv har prøvet det tunge, forstår det hele meget bedre. Den som har mødt mennesker, og delt liv med dem i svære stunder, som har set ind igennem facader og været inde bag murene, er ydmyg og ved at alle kan havne i et sådant dilemma af psykisk dårlig helse.

Det forekommer også blandt unge. Det er noget der til alle tider har fundets i alle generationer og aldre. Det som vi ofte kæmper med er følelser af ubehag, angst, afsky eller nedstemthed.

Vi har alle et basisbehov. Vi behøver at føle samhørighed og tilhørighed. Vi værner også dem vi elsker, for at vi ikke vil miste dem.

Det er ikke altid så let at styre omstændighederne. Det er bedst at lægge det alt sammen i Guds hænder. Når vi vil tage hånd om os selv bør vi lægge det hele i Guds hænder.

Vejen ud af angst, nedstemthed, ensomhed eller isolering er en sti som Guds folk vandrer i; men der vi mest trygge er når vi vandrer sammen.

Vor tids folkesygdom!

Vor tids folkesygdom!
Sorg

Undersøgelser viser at stress er en folkesygdom som rammer mange af os. Hver 10ende dansker får perioder i livet, hvor det er svært at overkomme en almindelig hverdag.

Stress symptomer påvirker os mentalt. Det er netop det der ikke altid forstås af omgivelserne.

Det kan for nogen være en kort periode, og for andre en længere varende periode. Hjælp i ret tid kan formindske skaden. Hvor skal hjælpen komme fra? Det er ikke altid så let for omgivelserne at forstå, når noget er ved at gå galt.

Andre spørgsmål der gør sig gældende er: Hvordan kan vi leve med det? – Hvordan kommer vi videre?

Her er der to relevante spørgsmål, som burde have et svar. Et spørgsmål der ikke er så let at besvare er imidlertid: Hvorfor det er blevet så almindeligt i vore dage at blive ramt af stress?

Vi har måske alt for travlt og sandsynligvis alt for store arbejdsopgaver. Vi glemmer helt at stoppe op og hvile. Vi kan ikke sige ”nej” til alle de opgaver vi påtager os.

Sørgmodig

Pludselig går alt i stå for et menneske. Det taber livsgnisten. Resurserne slipper op. Vi kender ikke vore begrænsninger. Vi har travlt på arbejdspladsen, i fritiden og i hjemmet.

En sådan periode kan vende op og ned på et menneskes liv. Udgangen er svær at forudse. Det går bedre for nogen end for andre. Omgivelserne og netværket har stor betydning for udfaldet.

Mange mister deres arbejde i forbindelse med stress. – Andre står pludselig foran en skilsmisse, og det forbedrer ikke tilstanden. Stress er i og for sig noget der går over; men de tilstødende problemer kan forværre hele situationen. Det er de tilstødende problemer der vælter læsset.

Mentale forstyrrelser er angreb på psyken, og følelsesmæssigt bliver der ubalance.

Symptomer: Nedtrykthed, ensomhed, angst, søvnløshed osv. I en sådan tilstand har du brug for dine nærmeste, vennerne o.a. De fleste har for travlt til at yde hjælp, og at være der for deres pårørende. – Det er måske også svært at takle, og ofte bliver relationer og venskaber ødelagte. Et menneske kommer på den måde helt ud af kurs. De manglende resurser gør det svært at tage de rigtige beslutninger. Magtesløshed og manglende styrke, gør mennesket til et let offer. Et menneske der psykisk er ude af balance er et let offer for omgivelserne. Mennesket bliver afhængig af andre; men andre kan udnytte situationen til egen fordel. Et menneske som er svækket tager ikke altid de rigtige beslutninger, og så kan det gå galt. – Det kan blive svært at rette op på igen, når først det er kørt af sporet.

Det er godt at være rustet med en god barndom, en stærk tro på Gud, muligheder for et arbejde og venskaber. Uddannelse. Kundskab. – Der er meget af det som før var menneskets styrke, som alligevel i baggrunden, kæmper for at vende tilbage. Det er med til at føre personen videre på længere sigt.

Mange oplever deres livs værste mareridt, og de fleste forstår ikke hvad det handler om, og er ikke i stand til at hjælpe på den rigtige måde. De som kommer ud på den anden side har erfaret, at der ikke var mange der var i stand til at støtte, og hjælpe i den svære tid. De få der gjorde en forskel ved at stille op, bliver en slags helte som aldrig bliver glemt af det menneske som havde brug for hjælpen.

I nogle tilfælde er mennesker med en sådan prøvelse nødt til at begynde helt forfra med et helt nyt liv. Nye venner, omgivelser og netværk er eneste vej til at komme videre.

De fleste der går ned på den måde for en periode oplever at al styrke forsvinder, magter ingenting, hjælpeløs, afhængig af andres hjælp. Ligger på sofaen eller sidder i en stol og græder. Samler lidt kræfter, for at gøre de mest nødvendige ting, og håber at det går godt.

Ruineret

Når et sådant menneske ser lyset inde i den mørke tunnel, kommer det ud til en hel ny virkelighed; men hvordan ser den virkelighed ud. Der kan være sket så store forandringer, at personen har svært ved at finde sig selv i alt det nye. Det kan være at den nye virkelighed er arbejdsløshed, så skal man til at finde et nyt arbejde. Det kan være skilsmisse eller et nyt miljø, som er totalt fremmedgjort fra det der var før krisen opstod. Det kan være virkeligheden er økonomisk ruin. Det kan jo være helt chokerende at vågne op til den nye virkelighed. Det kan være du møder en masse fordømmelse og forkastelse fra dine omgivelser. En ny begyndelse kan være svær. Omstændighederne kan gøre det helt umuligt for en person at blive sig selv igen. Der er ikke andet at gøre end at tage kampen op.

En ny begyndelse er ligesom en opbygning af et nyt tankemønster. Ubalance har ødelagt det gamle tankemønster. Det er måske meget godt at få noget nyt bygget op i stedet for alt det fra fortiden. Resultatet af en ny begyndelse afhænger af hvordan det nye tankemønster bliver bygget op.

De fleste der kommer ud af en sådan krise, forandrer deres holdninger og attitude til deres omgivelser. De er mere på vagt, og det handler om at beskytte sig selv, og bevare stabiliteten og finde balancen i aktivitet og hvile.

Hjemløshed


Hjemløshed!

Hvad er hjemløshed?

Er det at nogen mangler et sted at bo?

Det er den almindelige forståelse af hjemløshed.

Hjemløshed kan have en hel anden dybde; end at mangle et sted at bo. Det kan nemlig bunde i at spørgsmålet opstår: Hvor hører jeg hjemme?

Hjemløshed har meget med det sociale liv at gøre. – Jo, vi har høj livskvalitet med mange muligheder; men mange er ensomme.

Selv midt i foreningskulturen kan vi være ensomme. – Der er mange former for fællesskaber. Der er også kirkefællesskaber.

Vi har i et demokratisk land ret til selv at bestemme vore fællesskaber; men hvad kan vi udrette, eller hvad får vi ud af fællesskabet vi har valgt. Udvikler det mig? – eller er det bare for at være sammen med andre, for at komme lidt ud? Det er faktisk muligt at være sammen med andre og alligevel være ensom.

Ensomhed har nemlig ikke noget at gøre med, hvor mange personer vi omgås eller har omkring os. Selvom jeg er alene behøver jeg ikke at være ensom. – Ensomhed har dybere rødder end som så.

Ensomhed kommer af manglende accept, forkastelse, undertrykkelse, kontrol og uløste konflikter.

Et fællesskab skal kunne udvikle et menneske.

Samfundet som sådan er et fællesskab. I samfundet findes der mange ensomme.

Kirken er også et fællesskab. Det kan for nogen være en dårlig oplevelse. Her kan der være fordømmelse, misforståelser, sladder m.m.

Fællesskabet med Gud er ikke altid i overensstemmelse med kirkefællesskab. Gud vil at et menneske skal vokse i troen. Det åndelige liv skal ikke stagnere; men vokse. – Gud kan fjerne ensomhedsfølelsen. Guds faderkærlighed gør at et menneske føler sig elsket. Det er en fantastisk åbenbarelse at opdage. Jeg er et Guds barn og elsket af min himmelske Far.

Vejen til Gud går gennem Jesus Kristus. Når jeg åbner mit hjerte for Ham og mine synder bliver tilgivet på grund af at Jesus døde for mig. Han tog al min synd på sig og genforenede mig med min skaber. Det som stod mellem Gud og mig, mine synder fjernede Jesus fra mig. Nu er Gud min Far og hans kærlighed overgår al forstand. Mennesker kan mishandle hinanden i en sådan grad at det ikke er til at beskrive med ord. Ja, endog i et kristent fællesskab kan det blive til et mareridt.

Gud er helt anderledes. Han er hellig og fuldkommen og derfor er Guds kærlighed noget der fjerner ensomhedsfølelsen.

Vi har som mennesker brug for hinanden; men det er ikke altid det lykkes for os.

Mange fællesskaber er bygget op på en elite og de styrer det hele. I smågrupper kan der ligeledes være dominanter, som vil bestemme og kontrollere hele gruppen.

Det er en udfordring at være med i et fællesskab og udvikle sig. – Der er også mange unge der føler sig udenfor og er ensomme.

Rummelighed og social forståelse er grundlaget i de fleste fællesskaber; når de skal beskrive sig selv; men alligevel er det svært at skabe det gode fællesskab.

Nogle mangler motivet til at udvikle sig og de skal hjælpes i gang. – Andre dominerer så voldsomt at det faktisk fratager andre friheden og muligheden for at vokse. Mange dominerer og kvæler andres udvikling.

Mange længes efter fællesskab. Et fællesskab der rummer accepten af mennesket. Et fællesskab der giver mening og livskvalitet.

Velfærd handler ikke kun om ydelser og servicetilbud. Det handler om menneskets værdi.

Manglende accept betyder eksklusion. – Det kan påvirke helbredet.

Der er nok aktivitet for alle; men når det gælder det sociale område, og talent udvikling er vi mange steder kommet i den situation hvor det faktisk er opslidende at være med.

Et godt fællesskab skaber gode relationer, og giver rammer der udvikler.

Det er en udfordring for alle der er med i et fællesskab.

Vi må vise hinanden interesse og opbakning.

Det er en fælles sag at være med i et fællesskab.

Konklusion: Det perfekte og fuldkomne fællesskab opnås ikke i dette jordeliv; men vi kan altid gøre det bedre og så godt vi kan. Det fuldkomne er Gud selv og det fuldkomne er på den anden side i det himmelske hjem. Her på jorden vil jeg altid være en fremmed på vej til mit rette hjem.