Mad-Narkomani!

Mad-Narkomani!

De som ikke har lært discipelskabets love, ler måske af denne belæring for at retfærdiggøre deres egen madglæde. Det er et faktum at næsten al vækkelse er resultatet af bøn og faste. Historien beretter om mange af dem som fastede, Luther, Spurgeon, Wesley, Whitefield, Finney og Booth.

Bibelen kalder frådseri for synd. Madbegær med i nogle tilfælde straffet med døden.

  1. Mosebog kapitel 21 vers 20-21: ”De skal sige til de ældste: »Vores søn her er genstridig og trodsig, han vil ikke adlyde os, han er en frådser og dranker.«  Alle mændene i hans by skal så stene ham til døde. Du skal udrydde det onde af din midte. Hele Israel skal høre om det og blive bange.”

Det er barske realiter vi læser om her i Det Gamle Testamente. Frådseri og drukkenskab er verdslig opførsel.

Bibelen taler om frådserne som nogen der har bugen som deres Gud. Der findes vers også i Det Nye Testamente. Frådseri er når man ikke ænser noget som helst andet end sig selv og sit eget glansfyldte liv. Mad er en naturlig menneskelig nødvendighed for at overleve. Et ordsprog siger at uden mad og drikke duer helten ikke.

Nogle har imidlertid en vane at forspise sig. Det åbner døren for sygdomme og det sløver ånden. Man kan blive mad-narkoman, så spiser man ikke for at leve; men omvendt man lever for at spise.

Læs Filipperbrevet kapitel 3 vers18-19: ”For der er mange – jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd – der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse, bugen er deres gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske.”

Hvad er faste?

FRIVILLIGT AT GIVE AFKALD PÅ NOGET LIVSVIGTIGT.

Det kan være mad, drikke, hvile, søvn eller samfund med andre mennesker. Faste er at give et offer, som også gavner mennesket både fysisk og åndeligt. Faste betyder ikke nødvendigvis at afstå fra mad.

FASTE ER GAVNLIG PÅ TO MÅDER. Fysisk giver det fordøjelsessystemet hvile, renser det og skærper opfattelsesevnen og følelseslivet. Åndeligt – når den kombineres med bøn og bibellæsning opbygges troen og hengivenheden til Gud.

Under en længere faste vil giftstoffer, som har ophobet sig i kroppen på grund af overfyldning brændes bort. Affaldsprodukterne forsvinder, og Helligåndens tempel bliver renset.

Faste kan være en daglig foreteelse ved at man begrænser størrelsen af sine måltider og undgår at spise på en bestemt tid af dagen. Det kan nogen gange være en fordel for nogen at springe et par måltider over.

Endnu en WordPress-blog