Hvordan blive en tjener?

Hvordan blive en tjener?

Ydmyg

Ydmyghed: Hvad må du har klart for dig? Svaret finder vi i Johannes Evangeliet kapitel 13 vers 13 og 16: I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg.” – ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: En tjener er ikke større end sin herre, og en udsending ikke større end den, der har sendt ham.” 

Det er let at blive stolt af sit tjenersind. Lukas Evangeliet kapitel 17 vers 10: Således også I: Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige: Vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre.«”

Når Jesus gennem alt var det store eksempel for os; når det gælder ydmyghed. Han vaskede disciplenes fødder. Vi bør gøre det samme overfor hinanden. Jesus tog en tjenerskikkelse på sig. Vi bær gøre det samme.

Se

Opmærksomhed: En tjener er ovservant. ”Øret som hører, og øjet som ser, er begge skapt af Herren.

Ordsprogenes Bog kapitel 20 vers 12: Øret, der hører, og øjet, der ser, Herren har skabt dem begge.”

Guds mening er at du skal bruge de sanser Han har givet dig, til at se og lytte, for dermed at blive istand til at hjælpe andre.

Læs også Apostlenes Gerninger kapitel 9 vers 26-27: Da han var kommet til Jerusalem, forsøgte han at slutte sig til disciplene, men alle var bange for ham, da de ikke kunne tro, at han var en discipel.  Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. Han forklarede dem, hvordan han på vejen havde set Herren, og at Herren havde talt til ham, og hvordan han i Damaskus frimodigt havde talt i Jesu navn.” 

Hvilke behov så Barnabas hos Paulus? – Barnabas hjalp Paulus med at blive accepteret af menigheden i Jerusalem.

Hvad gjorde han for at hjælpe ham? – Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. – Barnabas forklarede for dem Paulus´ historie.

Opmærksom

Har du lagt mærke til et behov hos en anden , hvor du kan være til hjælp?

Lad os blive inspireret af et par bibelskriftsteder.

Ordsdprogenes Bog kapitel 3 vers 27: Hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det.”

Videre med 1. Johannes Brev kapitl 3 vers 17: Den, der har jordisk gods og ser sin broder lide nød, men lukker sit hjerte for ham – hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham?”

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog