Tidlig romantik

T I D L I G   R O M A N T I K  1820-1850

Christie's

Selvom Beethoven for det meste anses for at være en wiener klassisk komponist, er han mere end nogen anden en typisk repræsentant for den tidlige del af romantikken. Passionen, individualismen og stræben efter personligt udtryk er kendetegnende for hans senere musik, ligesom for al musik fra romantikken. Tidlig romantisk musik byggede helt og holdent på følelser og selvudtryk – glæde og sorg, sejr og nederlag, håb og fortvivlelse.

E N   V I G T I G   F O R M

AKGI tidlige romantik blev solokoncerten en af de vigtigste former for orkestermusik. At solooptræden fik en så vigtig rolle er logisk, set på baggrund af romantikkens stræben efter individuelt og subjektivt selvudtryk. Dette førte til at et rigt koncertliv florerede, ligesom en ny slags virtuositet – kunstnerens hensigter og udtryksform trådte i forgrunden. Den dynamiske kontrastvirkning mellem følsomheden hos soloinstrumentet og kraften fra et stort orkester blev drevet til det yderste i den romantiske koncert.

I den tidlige romantik var komponisten ofte virtuos på sit instrument – i de fleste tilfælde klaver. Et godt eksempel på dette er Franz Liszt.

Tidslinie tidlig romantik

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog