Forrige uge

Guds ord i dit liv!
Åndens sværd

Et sværd som bliver brugt på den rigitge måde, er både et angrebs- og et forsvarsvåben. Gud har udrustet dig med et enestående sværd i den åndelige kamp:

Efeserbrevet kapitel 6 vers 17: Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.”

Helliånden bruger Ordet for at gøre Guds gerning.

A.W. Tozer

Blandt åndeligt hungrende mennesker er det i dag to vigtige behov. Det første er at kende Skriften, for udenfor Skriften åbenbarer ikke Herren nogen frelsende sandhed. Det andet behov er at blive oplyst af Ånden, for der er ingen anden måde at forstå Guds Ord på.

A.W. Tozer

Aiden Wilson Tozer: Født 21. april 1897 – La Jose (nu Newburg) Pennsylvania USA,

Død 12. maj 1963 – 66 år gammel. – Toronto Ontario, Canada.

Aiden Wilson amerikaner, pastor og forfatter.

Guds Ord – Guds tale til dig.

Bibelen er den underligste bog som nogensinde er skrevet. Den blev skrevet af omkring 40 personer fra forskellige lande og med forskellig baggrund.

De skrev over et tidsrum af omkring 1500 år og på tre forskellige sprog – hebræisk, aramæis og græsk. Alligevel er Bibelen et samlet hele med et stort emne og én hovedperson  – Jesus Kristus. Alt dette ville være umulig, hvis ikke Bibelen havde haft en suveræn forfatter – Helligånden.

Nu skal vi læse nogle skriftsteder i Bibelen som omtaler Guds Ord:

  1. Timoteus brev kapitel 3 vers 16: Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,”
Helligåndens salvelse

Hvad betyder: Indblæst af Gud? Svaret: Helligånden taler og skriver (udtrykker sig) Helligånden klargør og giver os en forståelse af Gud.

Derfor er det nyttigt at læse Bibelen. Det er en måde at kommunicere med Gud. Det jeg har i mine tanker skal i harmoni og overensstemmelse med Guds Ord.

Guds Ord giver undervisning til overbevisning, (Helligåndens åbenbarelse). Vejledning til opdragelse, så at jeg forstår hvad Gud vil og kan. Hellgånden vil hjælpe mig at gøre tingene på Guds måde og gøre det muligt for mig at være i overensstemmelse med det Gud siger i Ordet. (Bibelen)

Hvordan blev Guds Ord serveret? (givet)

Svaret finder vi i 2. Peters brev kapitel 1 vers 20-21: Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften;  for ingen profeti har nogen sinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud.”

 Når det gælder Guds Ord er det profetisk. Det er for mange noget uforståeligt; men for at forstå hvad det vil sige at noget er profetisk, er det ganske enkelt Guds tale og Guds virke gennem Helligånden. Når et menneske taler også åndeligt ud fra sin egen forståelse bliver det bare almindelig menneskelige ord; men er det Helligånden som taler, er det Gud som taler igennnem et menneske, eller direkte til et mennske. Skal dette ske er det nødvendig at have samvær med Gud. Det menneske der er i Ånden præsenterer Guds rige profetisk.

Det er ikke så kompliceret som nogen gør det til. Vi behøver i vores midte en stærkere og skarpere bedømmelse af hvad der er fra Gud og hvad der kommer andet sted fra. Vi hører på mange røster i vore dage, både i kirken og udenfor kirken.

Et sidste spørgsmål med Bibelens svar, lyder således: ”Hvem hjælper mig at forstå Bibelen?

Vi læser i 1. Korinterbrevet kapitel 2 vers 12-13: Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os.  Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som Ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige.”

Her har vi det: Menneskers ord bliver tomme og fattige i sammenligning med den visdom der kommer fra Gud. Lad os som Guds folk stå til rådighed for Helligånden.

Guds virke i os og gennem os.

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog