Vandre i lyset

Vandre i lyset!

Vandre i lysetVi skal begynde med at sammenligne to skriftsteder og finde svaret på: Hvordan motiverer disse vers os til at vandre i lyset? Ordsprogenes bog kapitel 28 veers 13: ”Den, der vil skjule sine overtrædelser, går det ikke godt, men den, der bekender dem og holder op med dem, finder barmhjertighed.”

Lyset på min sti

Næste skriftsted er 1. Johannes Brev kapitel 1 vers 6-7: ”Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden.  Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd.”

Det første skriftsted opfordrer os til at være ærlig, at leve i skjult synd er et bedrag både mod mig selv og andre; derfor er ærlighed, erkendelse og bekendelse et stærkt tiltag, som gør det af med fjenden.

Næste skriftsted siger det samme, ærlighed er det modsatte af at lyve. Lyver vi om at vi vandrer i mørke, skjult synd, da er vi ikke af sandhed. Vi har et ægte fællesskab med hinanden når vi holder os til ærlighed og sandhed, og da har i alt fremme i lyset.

Her nedenunder ser du en illustration om et liv i sejr.

Fristelse

Hvordan undgår vi at falde i fristelse? Det synes jeg er et godt spørgsmål og svaret finder vi i Ordsprogenes Bog kapitel 4 vers 13-15: ”Hold fast ved belæringen, slip den ikke, tag vare på den, for den er livet for dig. Uretfærdiges sti må I ikke gå på, ondes vej må I ikke slå ind på; undgå den, gå ikke ad den, drej af fra den, og gå videre.”

Lære hvordan man sejrer. Det er livet det drejer sig om. Være ekstra på vagt når man omgås med ikke troende mennesker; for da er det let at komme ud af kurs. Det kan blive nødvendig at stoppe op og dreje væk fra vejen og komme videre.

Hvilke to skridt vil hjælpe dig til sejer! Jakobs Bog kapitel 4 vers 7: ”I skal altså underordne jer under Gud; og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer”

To ting der er vigtigt: Underordne os under Gud. – Stå Djævelen imod. -.

Vi har et løfte fra Gud: Når vi står Djævelen imod skal han flygte fra os.

Vi bøjer os for Gud ved at overgive vores vilje til Hans vilje.

Vi står Djævelen imod ved at bruge de våben Gud har givet os, og med disse våben kan vi sejre.

Disse spørgsmål og skriftsteder om fristelse og synd minder os sandsynligvis om den konflikt vi daglig oplever.

Vi må repetere noget der er skrevet tidligere om dette emne:

Har Guds Ord fornyligt peget på noget i dit liv som du behøver bringe ind i lydighedsforhold til Gud? Er  det tilfældet, hvad er det?

På hvilket område behøver du at være lydig mod Gud?

Det er spørgsmål til mig selv. Ingen anden behøver at blive involveret. Det er en sag mellem dig og Gud.

Et sidste spørgsmål i forbindelse med dette emne: Hvad kan jeg gøre for at fjerne det onde med roden?

Svaret kan vi finde i Galaterbrevet kapitel 5 vers 16: ”Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. ”

Sammenfatning: Gud er din Skaper, og du er Hans skabning.

Dette er grundlaget for lydighed.

Fordi du ved hvem Gud er, adlyder du Ham. Gud elsker dig og ønsker det bedste for dig.

Gennem sit ord viser Han dig hvem Han er, og hvad Han vil du skal være.

I den grad du tager imod Guds hjælp til sejer, kan du leve et liv i lydighed.

Husk ingen er immum overfor fristelse og synd. Synd forandrer ikke Guds kærlighed til dig, eller dit barnekår hos Ham; men den ødelægger dit fællesskab med Ham. Når du bekender din synd, bliver dit samfund med Gud genoprettet.

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog