Definition af synd!

Definition af synd!

Synden

Hvad er synd?

For at finde svaret gør vi brug af nogle vers fra Bibelen. Disse tre skriftsteder hjælper os med at give en definition af synd.

Første skriftsted: Esajas 53 vers 6: ”Vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham.”

Synd bekrives som at flakke rundt og gå sin egen vej. – Hvad betyder flakke rundt? Det betyder at være ustabil og at være rastløs. Når vi lever i synden  savner vi den fred som overgår alt forstand. Det hele virker tom og meningsløs.

Andetskrifsted: Jakobs Brev kapitel 4 vers 17: Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder.”

Når vi véd hvad der er det rette; men alligevel ikke gør det synder vi. Samvittigheden fortæller det. Vi får dårlig samvittighed.

Tredje skriftsted: 1. Johannes Brev kapitel 3 vers 4: ”Enhver, som gør synden, begår også lovbrud, for synd er lovbrud.” 

Synd adskiller os fra Gud

Når vi synder bryder vi Guds lov. Bibelen siger at vi alle har syndet.

Mennesket største problem er synden. Mennesket er fortabt på grund af synden.

Der findes håb. – Guds frelsesgave til os. – Jesus er vor frelser. Jesus er håbet.

Hvad er forskellen mellem fristelse og synd? Alle mennesker bliver fristet. Vi synder når vi giver efter for fristelsen.

Lad os læse i 1. Korinter brevet kapitel 10 vers 13: ”De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil  

Gud vil altid være hos os og hjælpe os. Han skaber altid en udvej. Han vil ikke vi skal gå under. Vi kan lære at blive stærke og gennemskue fristelserne og sejre.

Verset vi her har læst er et løfte vi kan tage til os og bruge når det er nødvendig. Når vi bliver fristet har vi brug for Guds hjælp.

Guds Ånd bor i os. Det er samme Ånd som oprejste Jesus fra de døde.

Martin Luther
Fuglerede

Du kan ikke hindre fuglene i at flyve over dit hoved; men du kan hindre dem i at bygge rede i dit hår.   –      Martin Luther.

Gud tilbyder os fuldstændig sejr. Vi synder alligevel ofte fordi vi ikke tager imod Hans hjælp.

Synd du ved om; men ikke har bekendt, sårer Gud. Bekend derfor din synd for Herren. Selvom synd ikke forandrer Guds kærlighed til dig, ødelægger synden dit fællesskab med Ham.

I 1. Johannes Brev kapitl 1 vers 9: ”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.”

Det hjælper ingenting at sørge over sin synd. – Prøve at gøre uretten god igen. – Prøve at glemme det alt sammen.

Når vi bekender vore synder ind for Ham, er Han trofast og retfærdig.  –  Han tilgiver os alle vore synder og renser os for al uretfærdighed. – Nu kan vi sørge over synden; men sorg bliver vendt til glæde. Når jeg er tilgivet af Jesus kan jeg glemme alle mine synder. Nej; men her betyder glemme at når jeg er tilgivet er min samvittighed ren og nu har jeg det godt. Jeg kan mindes min fortid, også mine synder; men det gør ikke ondt i min samvittighed.

Bekendelse af synd er meget vigtig, Det befrier og jeg kan komme videre.

 

Endnu en WordPress-blog