Bön

Bön!

I vecka 22-23 2024 alltså veckor som ligger bak har för mig varit mycket uppbyggande och välsignad. Jag har varit runt lite på sistone i många olika kyrkor här i Skåne. Jag lyssnade till en predikan som handlade om bön. När vi ber hör Gud vår bön. Det är inte alltid vi förstår vad som händer. Det kan förklaras som att vi är på ena sidan av ett berg; men på andra sidan ditt vi inte kan se, håller Gud på med att uppfylla och ge oss svar på vår bön.

Det tar lite tid för oss att komma ditt till andra sidan.

Här på nationaldagen samlades Guds folk i min stad från olika kyrkor för att be för Sverige. När vi samlas på det sättet är den Helige Ande verksam också i våra hjärtan. Vi skall ju också förbereda oss på att kunna ta emot. Det var en så härlig lovsång och Guds närvaro var mycket stark. Det var i alla fall så för mig; men också andra utryckte samma som jag.  Jag föreställer mig att jag är med i alla kyrkorna i staden.

Alla kyrkorna har något gemensamt: Guds Ord och den Heliga Ande.

Undervisningen på denna särskilda dag: Daniels bok kapitel 9 är mönsterbönen som vi kan inspireras av. Vi kan be samma bön.

Daniel levde i Babylon och presenterade Guds rike. Det är likadan med oss. Vi är också främlingar i vårt eget land. Vi levar i ett mycket sekulariserat land och presenterar Guds rike.

Daniel var en bönens man.

Daniels bön

I Darejaveshs första regeringsår – han var son till Ahasveros och av medisk släkt, men hade blivit kung över kaldeernas rike – i hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen sjuttio år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände:

Vad var det Daniel bekände? Han gick i förbön för landet. Bekände synden både för egna och landets vägnar.

”O Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. 5 Vi har syndat och gjort orätt, vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna, som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det i dag med Juda män och Jerusalems invånare och hela Israel, både de som bor nära och de som bor långt borta i alla de länder dit du har fördrivit dem därför att de var trolösa mot dig. Ja, Herre, vi sänker våra ansikten i skam, vi och våra kungar, furstar och fäder, eftersom vi har syndat mot dig. Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och lyssnade inte till Herren vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar han gav oss genom sina tjänare profeterna.

Hela Israel bröt mot din lag och vek av utan att lyssna till din röst. Därför östes också över oss den förbannelse och ed som står skriven i Guds tjänare Mose lag, eftersom vi hade syndat mot honom. Han höll sina ord som han talat mot oss och mot våra domare som dömde oss. Han lät en så stor olycka drabba oss att något liknande det som nu skett i Jerusalem inte har hänt någon annanstans under himlen. Så som det står skrivet i Mose lag drabbade all denna olycka oss.

Men ändå försökte vi inte blidka Herren vår Gud genom att vända om från våra synder och ge akt på din sanning. Därför vakade Herren över olyckan och lät den drabba oss, för Herren vår Gud är rättfärdig i alla de gärningar han gör. Men vi lyssnade inte till hans röst.

Och nu, Herre vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand och så gjorde dig ett namn som är detsamma än i dag: Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga. Men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och harm från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar blir Jerusalem och ditt folk hånade av alla som bor omkring oss. Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. För det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. Det är för din egen skull, min Gud, för din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn.”

 

Endnu en WordPress-blog