Forrige uge

Hvordan kan jeg leve for Ham?

Kraftkilde

Gud selv er med dig!

Han har også givet dig andre kraftkilder som gør dig i stand til at leve for Ham.

Tre udsagn henviser Bibelen til:

  1. Romerbrevet kapitel 15 vers 4: ”Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med udholdenhed og med den trøst, som Skrifterne giver os, kan fastholde håbet.”

Tålmodighed og trøst ved Guds Ord.

  1. Timotius brev kapitel 1 vers 7: ”For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.”

Kraft, kærlighed og selvbeherskelse.

  1. Peters brev kapitel 1 vers 3: ”Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke;” 

Alt som tjener til liv og gudsfrygt.

Din indstilling.

Indstilling

Gud har givet dig det du behøver for at leve i lydighed; men din indstilling er altid afgørende.

Hvilken indstilling bør du have overfor Gud?

Her giver Bibelen også tre svar:

Femte Mosebog kapitel 26 vers 16: ”I dag befaler Herren din Gud dig at følge alle disse love og retsregler; du skal omhyggeligt følge dem af hele dit hjerte og af hele din sjæl.”

  1. Indstille mig på at adlyde Gud.

Salme 40 vers 9: ”jeg ønsker at gøre din vilje, Gud din lov er i mit indre.”

  1. Det er mit eget valg at gøre Guds vilje.

Lukas Evangeliet kapitel 8 vers 15: ” Men det i den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt.”

  1. Indstille mit hjerte på at være Ordets gører.

”Når mennesket lytter, taler Gud; når mennesket adlyder, handler Gud.”

Frank Buchman.

Frank Buchman: Født 4. juni 1878 i Pennsburg. – Død 7. august 1961, Freudenstadt, Tyskland.

Vesttyskland, var en amerikansk præst og vækkelsesprædikant. Han var protestantiskevangelist, og kendt som den der grundlagde Oxford bevægelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog