Nøgler til lydighed!

Guds omsorg.
Han omslutter mig.
Nøgler til lydighed!
Nøglen til lydighed

Guds omsorg.

Gud forventer ikke at du i egen kraft skal lyde Ham. Tværtimod. Han ved at det er umulig for dig. Derfor har Han sørget for alt du behøver for at leve i lydighed.

Helligånden

Hvem bor i enhver kristen?

Første Korinterbrevet kapitel 3 vers 16: Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?”

Svaret er: Helligånden bor i mig. (Guds Ånd)

Guds medarbejdere og Guds bygning.

Anden Korinterbrevet kapitel 6 vers 16: ”Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: »Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.«”

To typer af mennesker

Der er to typer mennesker: De troende og de vantro.

For os der er Guds levende tempel har Gud sagt: Jeg vil bo og vandre midt ibland dem.

Galaterbrevet kapitel 2 vers 20: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.”

Mit nye liv er Kristus i mig.

Den kristne er i stand til at sejre over sin fjende i denne verden. Hvorfor?

Svaret finder vi i 1. Johannes Brev kapitel 4 vers 4-6: ”I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden.  De er af verden, derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem.  Vi er af Gud, og den, der kender Gud, lytter til os, men den, der ikke er af Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens Ånd og vildfarelsens ånd.”

To typer af mennesker

Igen to typer af mennesker. – De de lytter og de der ikke lytter.

De der kender Gud lytter til os, derfor at Helligånden bor i os.

De der ikke kender Gud, taler ud af verden og verden lytter til dem.

Sandhedens Ånd og vildfarelsens ånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog