Guds Ord er en vigtig funktion i den kristnes liv!

Guds Ord er en vigtig funktion i den kristnes liv!

Overskriften kan formuleres som et spørgsmål og da vil det lyde sådan: Hvilke vigtige funktioner har Guds Ord i den kristnes liv?

Guds Ord

Svarret henter vi i 2. Timoteus brev kapitel 3 vers 16: ”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,”

Indblæst af Gud – nyttig til undervisning – bruges som bevis – bruges som vejledning – bruges til opdragelse.

Giver oplæring – Viser os den vej  i skal gå.

Opdrager i retfærdighed – Viser os hvordan vi kan blive på vejen.

Hjælper på rette vej – Viser os hvordan vi kan komme tilbage på vejen.

Taler til rette – Viser os hvordan, når vi er kommet ud af vejen.

Hus på sand

Jesus giver os et levende billede af to typer menneskeri Mattæus Evangeliet kapitel 7 vers 24-27: ”Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen.  Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.  Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand.  Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.«”

Lignelsen om huset på klippen og huset på sand.

To forskellige typer mand: En klog og en uforstandig.

Den kloge mand Den uforstandige mand
På hvilken grund blev huset bygget? På klippegrund På løs sand
Hvilke kræfter blev huset udsat for? Skybrud og storm Skybrud og storm
Hvad blev resultatet? Huset stod fast og faldt ikke Huset faldt og dets fald var stort
Hørte denne mand Guds Ord? Ja Nej

Hvad er forskellen på disse to mænd?

Den ene hørte ordene og handlede derefter –  den anden  overhørte ordene og handlede ikke derefter.

Et spørgsmål  i kan give til os selv: Har Guds Ord fornylig peget på noget i mit liv, som jeg behøver at bringe ind i et lydighedsforhold til Gud?

Er det tilfældet? Hvad er det?

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog