Guds bud og vores lydighed!

Guds bud og vores lydighed!
Guds Ord

Hvad betyder Guds bud for en kristen i vores tid?

Lad os finde svaret som gælder til alle tider i 1. Johannes Brev kapitel 5 vers 3: For dette er kærligheden til Gud: at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.”

Vi kan også tænke over Johannes Evangeliet kapitel 14 vers 15 og 21: Elsker I mig, så hold mine bud;” – ”Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.«”

Dette fik Judas til at stille et spørgsmål: Det kan vi læse også i kapitel 14 vers 22: Judas, ikke Iskariot, sagde til ham: »Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?«”

Vores lydighed hænger sammen med vores kærlighed til Gud.

Judas

Svaret Jesus giver til Judas bekræfter det.

Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.  Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig.”

Lydighed mod Gud hænger sammen med vores villighed til at lade Guds Ord blive opfyld i vore liv.

Hvordan kan du vide hvad Gud ønsker for dit liv?

Bibelens salmer

Bibelen er Guds åbenbaring af sandheden, lydighed mod Guds Ord er lydighed mod Gud selv.

Salme 119 forklarer os hvor vigtigt Guds Ord er.

Hvordan kan Bibelen hjælpe  os til at leve for Kristus?

Svaret findes i vers 11: ”Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig.”

 Den bedste måde at være en sejrende kristen er at have bibel kundskab, for da ved jeg hvad Guds vilje (bud) er.

Vers 105: ”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.”

Her læser vi det igen: Bibelen er den bedste vejviser af alle.

Vers 130: ”Dine ord giver lys, når de åbner sig,”

Guds Ord er guddommelige ord. Helligånden vil åbenbare det for os, så at det virker i vore liv.

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog