Ey liv i lydighed

Et liv i lydighed!

Lydighed

Da du kom til tro på Kristus, blev det muligt for dig at leve i lydighed mod Gud.

Kristus i centrum.

Han har genom Helligånden gjort dig fri fra syndens og dødens magt.

Romerbrevet kapitel 8 vers 2: ”For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.”

John R.W. Stott

‘Han kom og tog bolig i dig. Nu ønsker Han at gøre dig mere og mere lig Kristus.                                       – John R. W. Stott. –

Født 27. April 1921, London, Storbritannien. – Død 27. Juli 2011 (90 år)

The College of Barnabas, Lingfield, Surrey, Storbritannien.

Brittisk kristen forfatter og anglikansk kirkehyrde som var internationalt kendt leder i den evangelikala bevægelse.

Det er vigtigt at vide at det er Helligånden som giver dig kraft til att leve i lydighed mod Kristus. Når denne sandhed er gået op for dig, kan du gå videre og lære mere om hvordan en kristen lever i lydighed.

Grundlaget for lydighed!

Når vi taler mo lydighed mod Gud, er det vigtigt at huske hvem Han er og hvad Han ønsker for dig.

Hvad siger disse vers om Gud?

Første Johannes Brev kapitel 4 vers 13: ”Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os.”

Lydighed er ikke noget problem; når vi kender og tror på Ham.

Johannes Åbenbaring kapitel 4 vers 11: ”Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt; for du har skabt alle ting, af din vilje blev de til og blev skabt.”

Hvilke konsekvenser får dette for din lydighed.

Vi slutter af med 5. Mosebog kapitel 10 vers 12-13: ”Og nu, Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre ad alle hans veje og elske ham og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl,  så du holder Herrens befalinger og hans love, som jeg giver dig i dag, til bedste for dig selv.

To Spørgsmål?

Hvad krævede Gud af Israel?

Hvorfor ville Gud at de skulle holde Hans bud?

Frygte Herren din Gud. – Respektere og ære – vandre alle Hans veje – lydig – elske Ham og tjene Ham.

 

 

Endnu en WordPress-blog