Guds løfter!

Guds løfter!

Løftet

Tænk på en situation der en anden lovede dig noget. Hvordan vurderede du vedkommende ville holde sit løfte?

Det er noget af det sværeste at vurdere. De fleste af os tror jo altid det bedste om andre mennesker; men vi løber altid en risiko. Intet når det gælder andre mennesker er sikkert.

Den person der lovede dig noget; holdt personen?

Jeg har eksempler på begge dele. Det er ikke så ofte jeg har fået løfter fra andre mennesker. Jeg har altid taget sådanne menneskelige aftaler med forbehold.

Der er gange hvor jeg er blevet glædeligt overrasket. Løftet blev holdt.

Hvordan har dette virket ind på din tillid til ham?

De fleste eksempler på handlinger efter løftebrud er forsigtighed næste gang.

Det værste er at genvinde tilliden.

Gud giver os specille løfter. Hvad siger Bibelen om Guds Ord?

Vi vil finde svaret som vi plejer i Bibelen:  Kongebog kapitel 8 vers 56: ”Lovet være Herren, som gav sit folk Israel hvile, ganske som han lovede. Ikke ét af alle de gode ord han talte ved sin tjener Moses, er faldet til jorden.”

Guds løfter

Det Gud lover, holder Han.   Udtrykket der bruges: alle de gode ord Gud har talt til sin tjener Moses er intet faldet til jorden.

Israels folk fik hvile, præcis som Gud havde lovet.

Salme 89 vers 35: ”Jeg bryder ikke min pagt, jeg ændrer ikke, hvad jeg har lovet.”

Gud holder sine løfter! Når Gud siger Han vil være med os alle dage. Gud bryder ikke sit løfte.

En Pagt står ved magt.

Esajas bog kapitel 55 vers 11: ”sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde.”

Guds løfter er forbundet med Guds vilje.

Et sidste skriftsted: 2. Peters brev kapitel 1 vers 4: og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.”

Gud har lovet os evigt liv. Målet er at blive frigjort fra forkrænkeligheden eller forgængeligheden og alle begrænsninger. Gud lover hvad han holder.

Hvorfor mener du det er værd at stole på Guds løfter? Jeg har erfaret at Gud har været trofast.

Tro bygger altid på hvad Gud har sagt eller lovet. Når et hæderligt menneske siger noget, tager han også konsekvenserne af det; handlig følger ord. Sådan er det ogå med Gud. Når Han ønsker at gære noget, siger Han det først i sit Ord.

  • Andrew Murray.
Andrew Murray

 

Andrew Murray, født 9. maj 1828, død 18. januari 1917, var en sydafrikansk forfattare, lærer, pastor och helligggørelsesforkynder. Han var en centralfigur i svensk helgelserörelse.

 

 

 

Endnu en WordPress-blog