Eksempler på tro!

Eksempler på tro!

Bibelen giver os eksempler på tro. Der findes også i vor tid mennesker som er eksempler for tro. Sådan har det været op igennem alle tider og generationer. Det kalder vi historie. Det har vi brug for. Jeg er glad for min historie, især barndom og ungdom. Her har jeg mange gode eksempler på tro.

I Bibelen kan vi f.eks. læse i Hebræerbrevet kapiel 11. Det er et centralt sted at læse om tro. Læs du selv hele kapitlet og se hvad disse personer opnåede på grund af deres tro.

Hvilken troshandling gør stærkest indtryk på dig?

Dette spørgsmål lader vi stå åben til enhver selv at besvare.

Hebræerbrevet kapitel 11 er troskapitlet: Vidnesbyrd om tro i Skrifterne: Det begynder med en forklaring om hvad tro er: Tro er at blive overbevist om det som ikke kan ses, som om det allerede er der. Senere når vi holder fast i det vi ser; selvom vi ikke kan se, kommer vi til at se det på et eller andet tidspunkt. Der er visse ting vi ikke kan fatte eller forstå med forstanden. Troen derimod både fatter og forstår.

Det vi ikke kan forstå er f.eks. Hvordan er alt blevet til? Selvom vi hører historien om big bang for 13,7 millarder år siden, er det alligevel længe før vores tid.

Efter denne indledning begynder alle vidnesbyrdene som er taget både fra Det Gamle Testamente og det Nye Testamente.

Abel blev erklæret retfærdig på grund af sin tro. Det kostede ham livet. Han havde en broder som blev misundelig på ham og slog ham ihjel. – Vidnesbyrdet var så stærkt, at det taler endnu.

Enok blev taget bort, han så ikke døden. Han giver os et billed af hvordan det vil være for de troende den dag Jesus kommer og henter os til himlen. (Lammets bryllup). Gud tog ham bort fordi han levede Gud til behag.

Noas ark

Noa bragte dom over verden, fordi han troede Gud; men han reddede sig selv og sin familie. Noa arvede retfærdighed.

Abraham

Abraham adlød i tro og brød op og begavg sog af sted, uden at vide hvor han kom hen. Vi læser om Abraham i dag og ser det som noget stabil og sikkert; fordi vi har hørt historien. Abraham skrev historien og for ham var det at løbe en risiko og erfare at Gud bar igennem. Abraham boede blandt fremmede; men det var det forjættede land. Guds løfte til Abraham.

Abrahams hustru Sara var barnløs; men fik en søn.

Abraham havde mistet sin livskraft. Højt oppe i alderen; men fik en søn; midt i det altsammen.

Disse trospersoner holdt fast i deres løfte; selvom opfyldelsen bare kunne ses i det fjerne.

Abraham fortsatte sin trosvandrig og var villig til at ofre den søn Gud havde give ham. Det peger hen på Jesus, Guds enbårne Søn som blev ofret for vores skyld.

Isak gik i sin fars fodspor og velsignede Jakob; som senere fik navnet Israel. Sådan fortsatte det op igennem hele historien. Abrahams slægt skrev Guds historie på jorden. Jakob fortsatte med Josef. Videre til Moses. Bibelen taler også om en skøge som hed Rahab. Hun omkom ikke sammen med de genstridige, på grund af sin tro blev hun retfærdiggjort. Denne artikel og kapitel 11 ville blive alt for lang hvis vi skulle fortsatte. Bibelen er en spændende bog og du kan læse om det altsammen i Det Gamle Testamente.

Jerikos ruiner

Nu var der pludselig et helt folk som igennem tro væltede en hel mur ved Jeriko.

Det fortsætter med: Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og om profeterne,”

Alle vidnesbyrdene peger hen på Jesus. Ingen af dem oplevede at se Jesus. Det hele var for dem tro. Det profetiske er at lev i troen på Guds løfter. Noget for vi se og andet er en arv til eftertiden.

Du kan selv besvare spørgsmålene: Hvilken troshandling gør stærkest indtryk på dig? – Hvorfor valgte du denne?

Jeg personlig synes deet er svært at vælge nogen bestemt; men vil alligevel standse op ved Abraham. Det giver mig en forståelse af hvorfor der i dag er et land som hedder Israel. Jeg vil ellers gerne studere alle vidnesbyrdene, det giver stor mening for mig og min trosvandring og forståelse af min rolle i Guds store familie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en WordPress-blog